Affald og genbrug - Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune samarbejder med Vestforbrænding for at gøre det let for dig at komme af med dit affald

 

Besøg Vestforbrændings selvbetjening

Nyheder

Nyt regulativ for husholdningsaffaldDen 15. sept. 2022

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har den 14. sept. 2022 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet har været i høring og træder i kraft den 15. okt. 2022.


Regulativet fastsætter to nye affaldsordninger for indsamling af pap samt mad-og drikkekarton.


Som borger vil du modtage information om de nye ordninger inden de går i gang.


Regulativet kan læses her.

Tidligere afhentning af dit affald på varme dage


Den 25. juli 2022

Vallensbæk Kommune har besluttet, at skraldemændene kan starte afhentning af affald tidligere end normalt på dage, hvor temperaturen er særlig høj. Derfor kan du opleve, at dit affald bliver hentet fra kl. 05.

Sørg derfor for at din affaldsbeholder er kørt ud, så den er klar til tidlig afhentning. Måske aftenen før.

Skraldemændene tilstræber, at den midlertidige ændring skaber minimale gener for borgere. Vi håber på jeres forståelse.

Vidste du, at pap der sættes ud til storskrald, skal bundtes med natursnor eller samles i en åben papkasse?

Den 9. juli 2022

Lige nu har kommunen fokus på, hvordan pap er emballeret, når det er sat ud til storskrald. Dette er for at sikre den bedste genanvendelse af dit affald.

Nogle borgere har desværre oplevet at pap i plastsække ikke er taget med ved den seneste afhentning. Dette er beklageligt, da det ikke har været kommunikeret klart, at pap ikke må pakkes i plastsække.

Indtil den 1. oktober vil din skraldemand derfor lægge en seddel i din postkasse, hvis dit pap er pakket i en plastsæk. Efter den 1. oktober vil pap i plastsække ikke taget med, når din skraldemand kommer forbi.

Reglerne for kommunens affaldsordninger fremgår af regulativ for husholdningsaffald.

Mere affaldssortering på vejDen 7. juli 2022

Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere deres affald lidt mere. 

Vallensbæk Kommune er derfor ved at planlægge nye affaldsordninger.

Du kan læse mere nederst på siden.

Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig


Den 3. marts 2022

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet, så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær.

Som noget nyt vil din skraldemand fra den 1. marts hænge en seddel på håndtaget af din affaldsbeholder, hvis der er udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder. På den vil der stå, hvad udfordringen drejer sig om og henvisning til mere information, så du ved, hvordan du fremover kan sikre, at dine skraldemænd kan komme frem.

Du kan læse mere nederst på siden.

Fremover bliver dit forbrændingsegnede storskrald eftersorteret til mere genanvendelse

Den 24. jan. 2022

Det sker med en ny aftale mellem Vestforbrænding og Marius Pedersen om indsamling og sortering af forbrændingsegnet storskrald til genanvendelse med start den 1. januar 2022. Med den nye aftale bliver det forbrændingsegnede storskrald fremover screenet for, hvad der kan genanvendes, inden det bliver sendt til forbrænding.


Den bedste genanvendelse kommer dog stadig fra det, som du selv sorterer. Det giver nemlig den bedste kvalitet af den råvare, som bliver til nye produkter eller giver en billigere genanvendelse.

Du kan læse mere om den nye aftale i Vestforbrændings pressemeddelelse.

Fem nye animerede film om affald

Den 1. sept. 2021

Nu er der kommet fem nye film i serien "Hvor bliver affaldet af".

De fem film handler om, hvad der sker med vores mad-, rest-, have-, elektronik-, og farligt affald. Det vil sige fra du smider det ud, til det får nyt liv i nye produkter eller bliver omdannet til energi.

Se filmene nederst på siden.

Nye landsdækkende regler betyder, at alle skal sortere deres affald lidt mere. Fremover skal alle sortere og have beholdere til 10 affaldstyper: Mad, rest, glas, papir, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekarton (NY), pap (NY hos haveboliger) og tekstiler (NY).

Vallensbæk Kommune er derfor ved at planlægge nye affaldsordninger. Et forslag til nyt regulativ for holdningsaffald har været i høring og forventes at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i august 2022.

Med de nye regler kan du som borger i Vallensbæk forvente:

Haveboliger (med egne beholdere)

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Samtidig forventes beholderen at blive tømt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge som nu. Desuden nedjusteres tømning af beholderen til metal og glas til hver 10. uge i stedet for hver 8. uge som nu.
  Hvornår: Forventes Efterår 2022

 • Pap skal sorteres i en ny 240 liter beholder, som kommunen leverer. Papbeholderen forventes at blive tømt hver 4. uge.
  Hvornår: Forventes forår 2023

 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.
  Hvornår: Afventer

Etageboliger og rækkehuse (med fælles beholdere)

 • Mad- og drikkekarton skal sorteres og i beholderen til plastaffald. Nogle steder vil der være behov for hyppigere tømning og ekstra beholdere til plast.
  Hvornår: Forventes Efterår 2022

 • De fleste har allerede et miljøskab til farligt affald. De få steder som ikke har et miljøskab, vil få et miljøskab af kommunen.
  Hvornår: Løbende i 2023

 • De fleste har allerede beholdere til pap. De få steder som ikke har en papbeholder, vil få en papbeholder af kommunen.
  Hvornår: Løbende i 2023

 • Tekstiler skal sorteres. Det er endnu ikke planlagt, hvordan tekstiler skal indsamles.
  Hvornår: Afventer

Borgere vil modtage yderligere information inden de nye ordninger træder i kraft.

Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din affaldsbeholder. Skraldemanden kan have en vigtig besked til dig

Hver eneste dag ruller, kører og skubber skraldemændene hundredvis af affaldsbeholdere ud til skraldebilen og tilbage igen. Fra 1. marts 2022 bør du holde ekstra øje med din beholder, da du måske finder en såkaldt ”hænger” på affaldsbeholderen.

En hænger er helt enkelt en seddel, som er hængt på håndtaget af din affaldsbeholder. På hængeren kan du se, at skraldemanden har udfordringer med at komme frem til din affaldsbeholder og få en henvisning til, hvor du kan få mere information.

Skraldemanden vil gøre dig opmærksom ad flere omgange

Din skraldemand vil med hængeren gøre dig opmærksom på, hvad du kan gøre for at bringe forholdene i orden. Det kan fx handle om, at vejen frem til beholderen er for smal, eller belægningen ikke er fast og jævnt. Ved at bruge den QR-kode, som er på hængeren, får du link til vejledning om fx underlag og placering af beholderen.

Første og anden gang, skraldemanden konstaterer, at din beholder er for svær at komme til, bliver beholderen tømt. Tredje gang får du ikke hentet affald, men du får stadig en hænger, der fortæller, hvordan du igen kan få hentet affald.

Hvis du ikke ønsker at udbedre adgangsforholdene hos dig selv, skal du køre din affaldsbeholder helt frem til skel inden klokken 6.00 på tømmedagen. På Borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS, så du får en påmindelse i god tid inden. Således er det naturligvis suverænt dig, der bestemmer, hvordan der skal se ud på din grund.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Du skal kontakte kundeservice hos Vestforbrænding, tlf. 70 25 70 60, hvis du har spørgsmål til placering m.v. af din affaldsbeholder.

Vestforbrænding har sammen med tre andre affaldsselskaber produceret 10 animerede film om affald. I filmene kan du fx få svar på:

- Hvordan bliver madresterne til gødning og biogas?
- Hvor bliver flaskerne af?
- Hvad bliver der af den tomme spraydåse?
- Og nytter det overhovedet at sortere?

Animationsfilmene gør dig klogere på, hvad der sker med vores affald, og vigtigheden af at sortere.

Se filmene på YouTube:

Madaffald

Restaffald

Haveaffald

Elektronik affald

Farligt affald

Glas

Plast

Pap

Metal

Batterier