Regler, planer og gebyrer

Her finder du regler, planer og gebyrer for håndtering af husholdningsaffald i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommunes Regulativ for husholdningsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsplanen indeholder rammerne for Vallensbæk Kommunes affaldsplanlægning 2019- 2030, men med særlig fokus på de første 6 år. Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision for samspillet mellem mennesker, som hver især bidrager til, at vores ressourcer holdes i kredsløb og bruges igen og igen.

Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen bliver brugt som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.

Den nuværende affaldsplan har 4 hovedmålsætninger:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet

Affaldsplanen

Affaldsplan bilag - Kortlægning af affaldsmængder

Affaldsplan bilag - Fremskrivning af affaldsmængder

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande, også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast (grundgebyr) og et variabelt gebyr (tømmegebyr for mad- og restaffald).

For at beregne den samlede pris, du betaler for at få håndteret dit affald, skal du lægge grundgebyret sammen med prisen for tømning af den eller de affaldsbeholdere til mad- og restaffald, der står på din adresse. 

 

Gebyrer 2022, momsfrie       
 Materiel   Ugetømning   14 dagstømning   2 x ugetømning 
 60 L sæk 750 500 1.500
 125 L sæk  1.300 867 2.600
 140 L beholder  1.300 867 2.600
 180 L beholder  1.300 867 2.600
 190 L beholder  1.300 867 2.600
 190 L to-kammerbeholder  1.300 867 2.600
 240 L beholder  1.600 1.067 3.200
 240 L to-kammerbeholder  1.300 867 2.600
 360 L beholder  2.000 1.333 4.000
 370 L beholder  2.500 1.667 5.000
 370 L to-kammerbeholder  2.000 1.333 4.000
 400 L minicontainer  2.700 1.800 5.400
 660 L minicontainer  3.600 2.400 7.200
 700 L - 1000 L minicontainer 5.000 3.333 10.000
 4 m3 vippe  22.000 14.667 44.000
 6 m3 vippe  28.000 18.667 56.000
 8 m3 vippe  34.000 22.667 68.000
 10 m3 vippe  40.000 26.667 80.000
 12 m3 vippe  46.000 30.667 92.000
 14 m3 vippe  52.000 34.667 104.000
 16 m3 vippe  58.000 38.667 116.000
 Nedgravet 1 m3  16.000 10.667 32.000
 Nedgravet 2 m3  18.100 12.067 36.200
 Nedgravet 2½ m3  19.200 12.800 38.400
 Nedgravet 3 m3  20.300 13.533 40.600
 Nedgravet 4 m3  22.400 14.933 44.800
 Nedgravet 5 m3  24.500 16.333 49.000
 Ophaler (uden leje)  60.000 40.000 120.000
 10 m3 ophaler  67.000 44.667 134.000
 11 m3 ophaler  70.000 46.667 140.000
 12 m3 ophaler  73.000 48.667 146.000
 16 m3 ophaler  85.000 56.667 170.000
 20 m3 ophaler  97.000 64.667 194.000
 Komprimator (uden leje)  80.000 53.333 160.000
 8 m3 komprimator  100.000 66.667 200.000
 14 m3 komprimator  120.000 80.000 240.000
 16 m3 komprimator  130.000 86.667 260.000
 20 m3 komprimator  160.000 106.667 320.000
 25 m3 komprimator  191.000 127.333 382.000
       
 Særgebyrer       
Ekstra sæk mærkater 4 stk. 125,00    
Leje af ophaler til haveaffald 550,00    
Beholderudskiftning pr. beholder 250,00    
Vask af beholdere 140 - 370 L 250,00    
Vask af beholdere 400 - 1000 L 250,00    
       
 Grundgebyr   Vallensbæk     
Havebolig  2.850    
Etagebolig  1.730    
Sommerhus  1.890    
Haveforening  -      
Lille institution  7.257,50    
Mellem institution  8.787,50    
Stor institution  11.128,75    

Hvad dækker gebyrerne?

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

Hvordan opkræves renovation?

Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i Vallensbæk kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2022. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

Der er fejl i min opkrævning

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag.

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2023.

Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.