Virksomhed

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald. Det gælder både produktionsaffald og almindeligt affald fra kontorer, butik m.m. Vallensbæk Kommune afgør og anviser, hvordan dit affald skal behandles

Hvis du ønsker at benytte en genbrugsstation til at komme af med din virksomheds affald, skal du tilmelde din virksomhed og betale gebyr for adgang til genbrugsstationen.

I erhvervsaffaldsregulativet finder du kommunens regler for håndtering af affald fra virksomheder

Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Læs regulativ for erhvervsaffald