Ejendomsbeskatning

Ejendomsskatter (grundskyld) opkræves af Ishøj Kommune på ejendomsskattebilletten, som udsendes hvert år i december måned

Ejendomsskat betales af grundværdien, og det er Byrådet, som hvert år fastsætter grundskyldspromille og betalingsterminerne.

Grundskyldspromillen er for år 2020 fastsat til 25 ‰. Grundskyldspromillen på landbrugs- og gartneriejendomme kan højest være 7,2 ‰.

Herudover betaler erhvervsejendomme en dækningsafgift på 9 ‰  af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, det vil sige bygningsværdien – et fradrag på 50.000 kr.

Du kan hente en oversigt over årets promiller og priser her samt FAQ til renovation her.

Orientering om indefrysning af grundskyld kan ses her.

Der vedlægges ikke girokort, når betalingen sker via BetalingsService.

Ejendomsskattebilletten har 4 rater, som skal betales på følgende tidspunkter:
•    1. rate: 7. januar
•    2. rate: 7. april
•    3. rate: 7. juli
•    4. rate: 7. oktober 

Restancer

Såfremt indbetaling af ejendomsskatter ikke sker rettidigt, vil du i lighed med tidligere modtage en rykkerskrivelse fra kommunen og blive opkrævet et rykkergebyr på 250,00 kr. samt renter.

Betaler du ikke din ejendomsskat m.v. eller retter du ikke henvendelse til os, vil vi foretage udlæg i ejendommen uden yderligere varsel. En underretning om udlægsforretning koster et gebyr på kr. 450,00.

Det betyder, at Ishøj Kommune efterfølgende vil sende restancen til advokat med henblik på salg af ejendommen på tvangsaktion.

Du kommen derfor til at betale ydeligere omkostninger til advokat og til retsafgift m.m.

Husk ved ejerskifte

•    at der er 4 rater, og raterne betales forud. 
•    at 1. rate dækker januar-februar-marts o.s.v.
•    at der herfra sendes en skattebillet og girokort på ikke forfaldne rater til ny ejer.
 
Køber/sælger skal selv ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen.