Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk forsyner en stor del af Ishøj med miljøvenlig fjernvarme

Hvis du mangler varme, skal du kontakte din varmemester eller dit ejendomskontor og give dem besked.

Forhåndstilmeldinger til fjernvarmeprojekter - dagen tal - opdateret 5. oktober 2022

Projekt øst for motorvej

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5
41%    66% 34% 9% 40%

Projekt vest for motorvej - Landsbyerne

Ishoj Landsby &
Vestervang
Torslunde Tranegilde
32% 28% 48%

 

Overvejer du at anskaffe en varmepumpe, mens du venter, så få inspiration på
Energistyrelsens hjemmeside: Støjberegner for varmepumper

mvh. Jesper Stolpe / Ishøj Varmeværk

Torsdag d. 15. september 2022.

Der har været så store udfordringer med opgaven, at den planlagte afbrydelse er aflyst.

Derfor bliver der IKKE lukket for varme og varmt vand i dag - Torsdag d. 15/9

En ny dato for aflukningen er fundet.

 

Onsdag d. 21. September 

I forbindelse med skift af ventiler på hovedledningen, lukkes der

for varmen og det varme vand mellem  kl. 8.00 - 18.00

Dette gælder ikke

  • Ishøj Lille Industri
  • Strandgårdsskolen
  • Firkløveren afd. 1 - 
  • DSB - Graffitivask
  • Industri-, Stære- og Fasanskellet
  • Industri- og Mejsevangen

mvh. Jesper Stolpe

Prisen på fjernvarmen beregnes en gang årligt, men kan reguleres måned for måned.

Særligt for Ishøj Lille Industri:

Ishøj Lille Industri (Industrivangen, Industriskellet, Stæreskellet og Fasanskellet) afregnes efter en tarif, der fastlægges af VEKS. Prisen er ikke oplyst af VEKS d. 17. januar 2022. Derforsætte Lille Industri på priser fra 2021, indtil de nye priser er fastlagt. (forventet 1. februar 2022).

De forbrugere, som er tilkoblet fjernvarme før den 19. december 2018 afregnes efter denne takst.

Forbrugere som tilkobles efter denne dato, afregnes efter samme takst som resten af Ishøj + et tillæg der skal afdrage på anlægudgifterne til Hoved Fjernvarme Rør i Ishøj Lille Industri område.

Tillæget skal betales fra første dag med fjernvarmeforsyning og 10 år frem.

Budget for 2022 er godkendt, og priserne for 2022 kan læses her:

Takstblad  januar 2022 i pdf

 

Takstblad gældende fra og med Februar 2022

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til varmeaftagernes anlæg, som fx temperature og afkøling.

Vedtægter for Ishøj Varmeværk 

        Bilag 1 Forsyningsområder  

        Bilag 2 Tilslutnings og leveringsbestemmelser 

Principskitse til nye vekslerstationer

Krav til elinstalationer - nye vekslerstationer

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med vores svar/afgørels, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 (2015 pris) bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.
Du finder oplysningerne om klagemulighederne påwww.energitilsynet.dk og www.ekn.dk

EU har oprettet et internationalt klage organ, hvor ejere bosiddende i de øvrige EU lande, kan klage over deres regning mm. Online Dispute Resolution (ODR) ordningen trådte i kraft Januar 2016, og følgende link benyttes: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

På et årligt møde orienterer driftchefen om året der gik, budget og planer for fremtiden.

På grund af covid-19-pandemien blev der ikke afholdt varmeaftager-møde i 2020

Referat fra sidste varmeaftagermøde kan læses her (opdateret 26-01-2021)

Referater fra tidligere afholdte møder kan fås ved henvendelse til varmeværket.

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 7-15

Fredag: Kl. 7-14.30

CVR-nr.: 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34, 2635 Ishøj

4357 7660 (Vagttelefon: 4357 7676)

ivv@ishoj.dk