Ishøj Varmeværks Historie

Ishøj Varmeværk blev planlagt i 1981 efter forhandling mellem de daværende 16 varmecentraler

Da der imidlertid ikke kunne opnås enighed om ansvarsfordelingen, gik Ishøj Kommune ind i projektet og opførte det kommunale varmeværk, der startede produktionen den 5. november 1982.

Prisen på anlægget blev 33 mio. kr. eksl. moms.

I 1987 etableres en ledning til forsyning af Hundige Varmeværk med overskudsvarme fra Ishøj Varmeværk.

I 1992 overgik hovedleverancen af varme til VEKS efter påbud fra energistyrelsen.

Ishøj Varmeværk er i dag et spids- og reservelast værk med eksportmulighed til VEKS.

I videoen her på siden kan du se en kort præsentationsfilm om VEKS.

VEKS leverer ca. 90 procent svarende til 350.000 GJ, og Ishøj Varmeværk producerer ca. 10% svarende til 40.000 GJ.

Varmeværket hjælper ved problemer

Når VEKS har problemer med varmeforsyningen fra de store kraft-/varmeværker, bliver Ishøj Varmeværk sat til at forsyne Ishøj.

Er det nødvendigt, kan Ishøj Varmeværk også eksportere varme og dermed sende varme så langt sydpå som Jersie Strand, ca. 6 km. nord for Køge. 

I foråret 2012 blev værket ombygget, så kedlerne kan fungere uden døgnbemanding. Se videoen for mere infomation om dette.

Hvor mange får fjernvarme fra Ishøj Varmeværk?

Ishøj Varmeværk forsyner ca. 5.200 husstande samt skoler, Ishøj Svømmehal, Ishøj Rådhus og Ishøj By Center med miljøvenlig fjernvarme.

Dette svarer i alt til ca. 9.000 husstande.

Ishøj Varmeværk