Forsyningsbestemmelser

I forsyningsbestemmelserne fastlægges de tekniske krav, der stilles til varmeaftagernes anlæg, som fx temperature og afkøling.

VEDTÆGTER FOR ISHØJ VARMEVÆRK 

        BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDER  

        BILAG 2 TILSLUTNINGS OG LEVERINGSBESTEMMELSER 

PRINCIPSKITSE TIL NYE VEKSLERSTATIONER

KRAV TIL ELINSTALATIONER - NYE VEKSLERSTATIONER

Ishøj Varmeværk