Miljø hos Ishøj Varmeværk

Grønnere fjernvarme

Vores mål er at 100% af varmen produceres på vedvarende energi i 2030.

Fjernvarmen i Ishøj er allerede baseret på 87% vedvarende energi, da vi får varmen fra VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab – som primært laver fjernvarme på certificeret biobrændsel og affald.

VEKS Miljødeklaration kan du se en oversigt over andelen af vedvarende energi i fjernvarmens samt brændselsfordeling. Du kan også se et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Ishøj.

Læs mere og download miljødeklarationen

Se de tekniske informationer om Ishøj Varmeværk

 

Mere varme fra vedvarende energikilder

Målet er at nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst, skal implementeres i fjernvarmesystemet inden 2025, så vi kan få fjernvarme baseret på 100% vedvarende energi senest i 2030.

Læs mere om VEKS' målsætning

Olie- og gasfyr er på vej ud

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få stabil og grønnere varme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ.

Fjernvarme er i de fleste tilfælde den mest gunstige varmeforsyningsform for lokalmiljøet.

Udrulningen af fjernvarme til ejendommene i Ishøj Landsby, Vestervang, Torslunde og Tranegilde, som i dag har andre varmekilder forventes at medføre en CO2-reduktion på omkring 2.786 tons CO2 om året.

Og i de fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen kan den gennemsnitlige husstand reducere deres CO2-udledning på varme med ca. 90%, hvis de skifter til fjernvarme.

Skifter du til fjernvarme, er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Læs mere om udvidelsen af fjernvarmenettet

Bedre for miljøet

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Biomasse

Biomasse

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Kravene til biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes. Det skal sikres, hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socioøkonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab, brugt på at lave og transportere biomasse, minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om disse endnu. Bl.a. målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere

Ishøj Varmeværk