Priser på fjernvarme fra Ishøj Varmeværk

Fjernvarme er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at fjernvarmen er non-profit og evt. overskud betales tilbage til kunderne.

Du kan se din seneste opgørelse og dit varmebudget på E|Forsyning

Takstblad

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug, effektbidrag og afkølingskrav) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. I takstbladet er de variable priser angivet pr. MWh og GJ.

Den faste del består af et administrationsbidrag.  Det dækker de faste udgifter til levering af varme og drift af varmeværket.

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip, dvs. fjernvarmen er non-profit. Indtægterne skal nemlig bare dække omkostningerne. Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til kunderne.

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34, 2635 Ishøj | CVR: 44158825

4357 7660 el. 4357 7776

ivv@ishoj.dk