Priser på fjernvarme fra Ishøj Varmeværk

Fjernvarme er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at fjernvarmen er non-profit og evt. overskud betales tilbage til kunderne.

Du kan se din seneste opgørelse og dit varmebudget på E|Forsyning

Takstblad

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug, effektbidrag og afkølingskrav) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. I takstbladet er de variable priser angivet pr. MWh og GJ.

Den faste del består af et administrationsbidrag.  Det dækker de faste udgifter til levering af varme og drift af varmeværket.

Pris for tilslutning 

Prisen for at få indlagt fjernvarme til din bolig er afhængig af boligens størrelse, og den model du, som boligejer, vælger når du underskriver din kontrakt.

Læs mere om tilslutningspris i udvidelsesområder

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været billigst over en lang årrække. Det er fordi, at:

  • fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder f.eks. affald, biomasse og sol. Fjernvarme er derfor ikke afhængig af olie, kul og gas.
  • i modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energien kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Den historiske prisudvikling på olie, naturgas og fjernvarme

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip, dvs. fjernvarmen er non-profit. Indtægterne skal nemlig bare dække omkostningerne. Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til kunderne.

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34, 2635 Ishøj

4357 7660 (Vagttelefon: 4357 7676)

ivv@ishoj.dk