Klagevejledning

Hvis du har klaget til Ishøj Varmeværk, og du ikke er tilfreds med vores svar/afgørelse, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Ishøj Varmeværks afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Klagegebyr på kr. 160,00 bliver tilbagebetalt, hvis ankenævnet giver dig medhold.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

POST@ENERGIANKE.DK

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: WWW.ENERGIANKE.DK

 

Indgiv en klage online

Klik her for at indgive din klage online via ENERGIANKE.DK

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.

Du finder flere oplysninger om klagemulighederne på forbrug.dk, forsyningstilsynet.dk og naevneneshus.dk 

 

For ejere bosiddende i øvrige EU lande

Du har mulighed for at klage gennem EU-Kommissionens online-klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Du kan indgive din klage via linket herunder, og vælger du at indgive din klage her, skal du angive fjernvarmeselskabets mailadresse, som er ivv@ishoj.dk.

Klik her for at indgive din klage via EU-Kommissionens online-klageportal.

Ishøj Varmeværk