Ishøj Varmeværk er en del af Ishøj Forsyning

21. juli 2023

Byrådet i Ishøj besluttede tidligere på sommeren at samle de tre selvstændige forsyningsselskaber Ishøj Varmeværk, Ishøj Vand og Ishøj Spildevand under Ishøj Forsyning.

Ishøj Varmeværk forsyner i dag 5.200 husstande i Ishøj med grøn fjernvarme, herunder skoler, svømmehal, rådhus og bycenter. Fra 1. juli 2023 er Ishøj Varmeværk en del af Ishøj Forsyning. Sammenslutningen muliggør bedre koordinering af infrastruktur, tjenester og ressourcebrug.

Selvom selskabsstrukturen ændres, vil fjernvarmen fortsat være non-profit. Det betyder, at priserne på varme og tilslutning stadig bliver fastsat efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, hvor indtægter og omkostninger balancerer, og virksomheden ikke tjener overskud på at levere fjernvarme.

En naturlig sammenlægning

For Ishøj Forsyning er det en naturlig sammenlægning af Ishøjs forsyningsydelser: ”Vi synes, det giver rigtig god mening, at vi bliver én multiforsyning, hvor vi samler vores forsyning af vand og varme med sikker afledning af spildevand under ét tag. På den måde kan vi bedre koordinere infrastrukturen, vores tjenester og brugen af ressourcer i vores forsyningsvirksomheder,” siger Ole Beckmann Skourup, der er formand for bestyrelsen i Ishøj Forsyning.

”Ved at Ishøj Varmeværk bliver en del af Ishøj Forsyning, giver det os mulighed for at sætte mere fokus på vores fjernvarmeforsyning. Det synes vi giver rigtig god mening nu, hvor Ishøj Kommunes fjernvarmeplan skal gennemføres inden år 2028 med at tilbyde alle borgere i boligområderne øst og vest for Køge Bugt Motorvejen fjernvarme, hvis de ønsker det,” siger Henrik Lemée, der er administrerende direktør i Ishøj Forsyning.

Fjernvarme til nye områder

Selvom sammenlægningen skaber travlhed, så skrider planen for udrulningen af fjernvarme til nye områder frem. Vi er bl.a. i fuld gang med at lægge ledningerne, som skal levere fjernvarme til Tranegilde Landsby

Bag kulisserne arbejdes forsat med planlægning og afslutning af leverandør- og entreprenørudbud til udrulning af fjernvarme til de fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne, som i dag har naturgas.

Vi vil løbende holde borgerne i de kommende fjernvarmeområder informeret om status og nyheder vedrørende projekterne samt planlægningen af gravearbejdet.

Læs mere om projekterne her: https://ishoj.dk/fjernvarme/

Samme fjernvarme fra samme sted

Fjernvarmen i Ishøj er i dag baseret på 87% vedvarende energi, da vi får størstedelen varmen fra VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab – som primært laver fjernvarme på certificeret biobrændsel og affald. Mens en lille del af varmen produceres lokalt på Ishøj Varmeværk, og sådan vil det stadig være.

Dog vil Ishøj Varmeværks hjemmeside vil blive lagt under Ishøj Forsyning, så man i fremtiden vil kunne finde information om både varme, vand og spildevand samme sted.

Indtil da kan information om fjernvarmen forsat findes på vores nuværende hjemmeside: https://ishoj.dk/varmeværk/