Fjernvarme øst for motorvejen: Arbejdet går som planlagt

29. marts 2023

Fjernvarmeudrulningen går efter planen øst for motorvejen

De første tre områder bliver sendt i EU-udbud i maj 2023. Derudover forventer vi at være klar med en tilslutningspris i april.

Vi er i fuld gang med det indledende arbejde, så fjernvarmen kan komme ud til mange flere af kommunens borgere øst for Køge Bugt-motorvejen.

Lige nu er vi ved at planlægge EU-udbud for område 1 Ørnekærsvænge og Vibeholmsvænge, 2 Pilegårdsvænge  og 4  udsnit af Vejlebrovej og Jægerbuen, så vi kan finde den entreprenør, som skal stå for at grave fjernvarmerørene ned i jorden og ind til boligerne.

Sideløbende er vi i gang med at planlægge en ny  hovedledning, som vil forsyne område 2 Pilegårdsvænge og 4 udsnit af Vejlebrovej og Jægerbuen  – og i fremtiden også område 3 Landlyst- og Bredekærsvænge, Vildtbaneparken, Tranebakken, -vej, høj og – dalen.

Så snart vi har fundet en entreprenør, går vi i gang med at indkøbe de materialer, der skal bruges til projekterne.

I område 3 Landlyst- og Bredekærsvænge, Vildtbaneparken, Tranebakken, -vej, høj og – dalen.  Og 5 Strandsiden afventer vi stadig en politisk beslutning, før vi kan melde en forventet start ud.

Borgermøder på vej

Vi afholder snart borgermøder i både område 1 Ørnekærsvænge og Vibeholmsvænge og 2 Pilegårdsvænge. Her vil vi fortælle om, hvad  beboerne i begge områder kan forvente, når fjernvarmen kommer.

På borgermødet vil vi  svare på eventuelle spørgsmål, man måtte have i forbindelse med udrulningen.

Hvis der allerede nu er stor interesse for et lignende borgermøde i område 4, kommer vi hellere end gerne ud og fortæller om fjernvarmen.

 

Vi er snart klar med prisen

Vi er stadig ved at lægge sidste hånd på beregningerne af, hvad det kommer til at koste at få fjernvarme. Som bekendt er vi i en usikker tid, med udsving i udgifterne til både materialer, arbejdskraft og renter.

Vi forventer at være klar med prisen i april måned, hvor det på vores hjemmeside vil blive muligt at beregne omkostningerne ved at blive tilsluttet.

 

Vi lægger løbende information ud på vores hjemmeside og på Facebook, når der sker nyt i projektet.