Udrulningsplanerne til fjernvarme er klar: Vi forventer at grave til efteråret

07. februar 2023

Ishøj Kommune har nu vedtaget udrulningsplanerne til fjernvarme øst for Køge Bugt-motorvejen. Det betyder, at vi er klar til at påbegynde gravearbejdet i tre ud af fem planlagte boligområder til efteråret.

 

Nu kan vi så småt begynde at se frem til det første spadestik.

Den 3. januar vedtog Ishøj Kommune nemlig politisk, at gravearbejdet i de første tre af fem nye fjernvarmeområder øst for Køge Bugt-motorvejen, går i gang til efteråret.

Dermed kan borgerne i Område 1 (Ørnekærs Vænge og Vibenholms Vænge), Område 2 (Pilegårds Vænge) og Område 4 (Vejlebrovej/Jægerbuen), se frem til at få tilbudt fjernvarme indenfor den nærmeste fremtid.

 

Vi er nødt til at prioritere

Vi ved godt, at nogle borgere i Område 3 og 5 vil være skuffet over at måtte vente længere på fjernvarmen end andre. Desværre er realiteten dog, at vi ikke har kapacitet til at gå i gang i alle fem fjernvarmeområder på én gang.

Ishøj Kommune har taget beslutningen om at prioritere Område 1, 2 og 4. Prioriteringen skyldes, at der både teknisk og planlægningsmæssigt er bedre forudsætninger for at komme hurtigere i gang i de områder.

Rent teknisk kan fjernvarmearbejdet i særligt område 1 og 2 hurtigt påbegyndes og afsluttes, fordi der er tale om mindre områder, hvor vi allerede har de nødvendige forudsætninger for at levere varmen.

Samtidig var interessen størst i de to områder fra projektets start. Derfor kunne vi påbegynde planlægningen hurtigere, hvilket gør, at vi er længere fremme i processen.

Område 4 er fra politisk side også valgt som en del af den første udrulning, fordi der skal lægges en ny hovedledning i området, som går direkte igennem kvarteret. Da vi derfor allerede graver i området, har vi langt nemmere at koble områdets boliger på fjernvarmen.

Alt i alt gør Ishøj Kommunes prioritering, at vi kan komme hurtigere i gang med fjernvarmeudrulningen. Dermed bliver vi hurtigere færdige i alle fem områder.

 

Tak for den store opbakning

Der skal lyde en stor tak til alle fem områder i projektet for den enorme opbakning til fjernvarmen, borgerne i Ishøj har vist.

Særligt i Område 5 blev slutspurten for alvor sat ind i november og december, og i dag ligger tilslutningen på hele 73 procent. Faktisk er der over 70 procent tilslutning i fire ud af fem områder – og det sidste er godt på vej.

Vi arbejder intenst på at få rullet fjernvarmen ud hurtigst muligt, og så snart vi ved mere om, hvornår vi kan gå i gang i Område 3 og 5, sørger vi for at melde det ud til borgerne.

 

SE DE KOMMENDE FJERNVARMEOMRÅDER OG TIDSPLAN