Kommende fjernvarmeområder og tidsplan for Ishøj og omegn

Ishøj Byråd har godkendt udrulning af fjernvarme til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne, som i dag har naturgas.

Vi forventer at gravearbejdet starter op i 2023, og nye kunder bliver tilsluttet inden for en 5-års periode fra 2023 til 2028.

Fjernvarmekort

Klik på et markeret område for at se hvornår vi forventer, at et område får fjernvarme. Zoom ind på kortet for at se om din bolig er med i planen eller søg efter din adresse her.

Kortet kan blive ændret og opdateret.

Kommende fjernvarmeområder øst for Køge Bugt-motorvejen

Vi forventer, at udrulningen af fjernvarme sættes i gang i 2023 i fem boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen. Og at alle, som ønsker det, har fjernvarme inden udgangen af 2028.

Områderne, der kan få fjernvarme:

 • Område 1: Ørnekærsvænge og Vibenholmsvænge.
  Forventet start efterår 2023.

 • Område 2: Pilegårdsvænge.
  Forventet start efterår 2024.

 • Område 3: Landlyst- og Bredekærsvænge, Vildtbaneparken, Tranebakken, -vej, -høj og - dalen. 
  Området får fjernvarme inden 2028. Vi afventer politisk beslutning om forventet start.
 • Område 4: Et udsnit af Vejlebrovej og Jægerbuen.
  Forventet start i 2025.

 • Område 5: Strandsiden. 
  Området får fjernvarme inden 2028. Vi afventer politisk beslutning om forventet start.

Bor du i områderne øst for Køge Bugt-motorvejen, og vil du gerne have fjernvarme, så send en tilkendegivelse nu.

Kommende fjernvarmeområder vest for Køge Bugt-motorvejen

Vi forventer, at de første vest for Køge Bugt-motorvejen kan få fjernvarme i 2024, og alle, som ønsker det, har fjernvarme inden udgangen af 2028.

Områderne er:

 • Tranegilde
  Forventet start i efteråret 2023.
 • Vestervang
  Forventet start i 2024.

 • Ishøj Landsby
  Forventet start i 2025-2026.

 • Torslunde
  Forventet start i 2027.

Bor du i områderne vest for Køge Bugt-motorvejen, og vil du gerne have fjernvarme, så send en tilkendegivelse nu.

På den måde kan vi få et overblik over boligejernes interesse for fjernvarme i de forskellige boligområder, og planlægningen kan igangsættes, når der er nok tilkendegivelser i dit område.

Mere information

Områderne udvælges efter flere kriterier, såsom efterspørgsel, allerede planlagte anlægsprojekter i området, tekniske faktorer og økonomisk ansvarlighed.

Ishøj Kommune har fra politisk side valgt at prioritere Område 1, 2 og 4 i fjernvarmeudrulningen, fordi der både teknisk og planlægningsmæssigt er bedre forudsætninger for at komme hurtigere i gang her.

Vi er nødt til at prioritere

Vi ved godt, at nogle borgere i Område 3 og 5 vil være skuffet over at måtte vente længere på fjernvarmen end andre. Desværre er realiteten dog, at vi ikke har kapacitet til at gå i gang i alle fem fjernvarmeområder på én gang.

Rent teknisk kan fjernvarmearbejdet i særligt område 1 og 2 hurtigt påbegyndes og afsluttes, fordi der er tale om mindre områder, hvor vi allerede har de nødvendige forudsætninger for at levere varmen.

Samtidig var interessen størst i de to områder fra projektets start. Derfor kunne vi påbegynde planlægningen hurtigere, hvilket gør, at vi er længere fremme i processen.

Område 4 er fra politisk side også valgt som en del af den første udrulning, fordi der skal lægges en ny hovedledning i området, som går direkte igennem kvarteret. Da vi derfor allerede graver i området, har vi langt nemmere at koble områdets boliger på fjernvarmen.

Alt i alt gør Ishøj Kommunes prioritering, at vi kan komme hurtigere i gang med fjernvarmeudrulningen. Dermed bliver vi hurtigere færdige i alle fem områder.

Fjernvarmeudrulningen er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i EU-pligtigt udbud samt projekteres, for derefter at udføres.

Det kan sammenlignes med fx en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden.

Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og et stort mandskab at få gennemført.

Lige nu oplever hele fjernvarmebranchen en ekstraordinær stor efterspørgsel på mandskab og materialer, som kan forsinke tidsplanerne.

Vi forventer dog, at den overordnede tidsplan, som vi har meldt ud, holder.

Se projektforslagene for udrulningen af fjernvarme

En kollektiv løsning som fjernvarme kræver, at flertallet ønsker at være med, før økonomien hænger sammen, og vi kan udvide fjernvarmenettet.

Det vil sige, at vi først kan sætte udrulning i gang, når størstedelen af borgerne i de forskellige boligområder har tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme. 

Og jo hurtigere vi får nok tilkendegivelser, desto hurtigere kan vi komme i gang med at grave i jorden og lægge fjernvarmerør.

Se status på tilslutningen i de forskellige områder 

Se projektforslagene for udrulningen af fjernvarme  

Informationsbreve om fjernvarme i Ishøj

Ishøj Varmeværk

Industrivangen 34, 2635 Ishøj

4357 7660 (Vagttelefon: 4357 7676)

ivv@ishoj.dk