Kommende fjernvarmeområder øst for Køge Bugt-motorvejen

Vi forventer, at udrulningen af fjernvarme sættes i gang i 2023. Og at alle, som ønsker det, har fjernvarme inden udgangen af 2028.

På denne side kan du finde information om fjernvarmeudrulningen i områderne øst for Køge Bugt-motorvejen, herunder priser, grave-/tidsplan, samt anden relevant information om projektet.

Pris

Du kan vælge mellem to modeller ved tilslutning til fjernvarmen i områderne øst for motorvejen.

2023 priser inkl. moms.
Model 1: Kontant
Model 2: Abonnement
Tilslutningsbidrag
12.500 kr. 25.000 kr.
Stikledning og fjernvarmeanlæg 63.750 kr. -
Stikledningsbidrag (over 10 år) - 3.000 kr. pr. år i 10 år
Abonnement (årligt) - 3.375 kr. pr. år 
Områdetillæg (kr./m2)
0 kr. 0 kr.

Der kan forekomme prisændringer, som resultat af ændringer i udgifter ifm. udrulningen af fjernvarme.

Bemærk: Tilmelder du dig først fjernvarmen efter, at vi har gravet forbi dit hus, frafalder fjernvarmetilbuddet, da det er dyrt for os, når vi ikke kan planlægge vores gravearbejde optimalt. Prisen vil derfor være vores faktiske udgifter.

Læs mere om tilslutningsprisen

 

Beregn din forventede årlige varmepris 

Den forventede årlige varmepris for et 130 m2 standardhus med et forbrug på 18,1 MWh er 13.600 kr./ år. i 2023.

Med vores prisberegner kan du selv beregne din forventede pris pr. år, når du skifter til fjernvarme, og hvor meget du kan spare, sammenlignet med din nuværende varmeløsning.

Tidsplan

Vi forventer at begynde udrulningen af fjernvarme til områderne øst for motorvejen allerede i 2023.

Områderne, der kan få fjernvarme:

 • Område 1: Ørnekærsvænge og Vibenholmsvænge.
  Forventet start efterår 2023.

 • Område 2: Pilegårdsvænge.
  Forventet start efterår 2024.

 • Område 3: Landlyst- og Bredekærsvænge, Vildtbaneparken, Tranebakken, -vej, -høj og - dalen. 
  Området får fjernvarme inden 2028. Vi afventer politisk beslutning om forventet start.

 • Område 4: Et udsnit af Vejlebrovej og Jægerbuen.
  Forventet start i 2025.

 • Område 5: Strandsiden. 
  Området får fjernvarme inden 2028. Vi afventer politisk beslutning om forventet start.

Detaljeret plan for udrulningen udarbejdes og offentliggøres her på siden, når den er klar.

Fjernvarmekort

Klik på et markeret område på kortet for at se hvornår vi forventer, at området får fjernvarme. Zoom ind på kortet for at se om din bolig er med i planen eller SØG EFTER DIN ADRESSE HER.

Kortet kan blive ændret og opdateret.

Se information om vejarbejde på Trafikinfo.dk

Nyheder om udrulning af fjernvarme

Mere information

Garantiordningen 

Har du underskrevet en aftale om at få fjernvarme, hjælper vi dig, hvis din eksisterende varmekilde går i stykker, inden du får fjernvarme. 

Gør brug af garantiordningen (LINK)

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Opdater din tilkendegivelse

Du kan opdatere og ændre din tilkendegivelse, ved at sende en ny.

De nye oplysninger, du angiver i tilkendegivelsesformularen, bliver lagt ind sammen med den tidligere tilkendegivelse for ejendommen.

Opdater din tilkendegivelse

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Afkoblingsordningen

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når du ved, hvornår dit hus bliver tilsluttet fjernvarmenettet.

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret fra Evida på ca. 8.200 kr. igennem afkoblingsordningen.

Det er Evida, der står for gasafkobling og håndtering af afkoblingsordningen. Har du spørgsmål til disse  (fx behandlingstiden) så kontakt Evida.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den her

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

 

Hvis du har modtaget en kvittering for din opskrivning på e-mail, er du registreret i vores forbrugersystem.

Når vi løbende offentliggør planer eller igangsætter nye projektforslag, vil vi orientere bredt til alle dem, der har skrevet sig op til fjernvarme.

Inden gravearbejdet i dit område går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en leveringsaftale.

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Områderne udvælges efter flere kriterier, såsom efterspørgsel, allerede planlagte anlægsprojekter i området, tekniske faktorer og økonomisk ansvarlighed.

Ishøj Kommune har fra politisk side valgt at prioritere Område 1, 2 og 4 i fjernvarmeudrulningen, fordi der både teknisk og planlægningsmæssigt er bedre forudsætninger for at komme hurtigere i gang her.

Vi er nødt til at prioritere

Vi ved godt, at nogle borgere i Område 3 og 5 vil være skuffet over at måtte vente længere på fjernvarmen end andre. Desværre er realiteten dog, at vi ikke har kapacitet til at gå i gang i alle fem fjernvarmeområder på én gang.

Rent teknisk kan fjernvarmearbejdet i særligt område 1 og 2 hurtigt påbegyndes og afsluttes, fordi der er tale om mindre områder, hvor vi allerede har de nødvendige forudsætninger for at levere varmen.

Samtidig var interessen størst i de to områder fra projektets start. Derfor kunne vi påbegynde planlægningen hurtigere, hvilket gør, at vi er længere fremme i processen.

Område 4 er fra politisk side også valgt som en del af den første udrulning, fordi der skal lægges en ny hovedledning i området, som går direkte igennem kvarteret. Da vi derfor allerede graver i området, har vi langt nemmere at koble områdets boliger på fjernvarmen.

Alt i alt gør Ishøj Kommunes prioritering, at vi kan komme hurtigere i gang med fjernvarmeudrulningen. Dermed bliver vi hurtigere færdige i alle fem områder.

Fjernvarmeudrulningen er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i EU-pligtigt udbud samt projekteres, for derefter at udføres.

Det kan sammenlignes med fx en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden.

Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og et stort mandskab at få gennemført.

Lige nu oplever hele fjernvarmebranchen en ekstraordinær stor efterspørgsel på mandskab og materialer, som kan forsinke tidsplanerne.

Vi forventer dog, at den overordnede tidsplan, som vi har meldt ud, holder.

SE PROJEKTFORSLAGENE FOR UDRULNINGEN AF FJERNVARME