Beregn din forventede pris med fjernvarme i Tranegilde Landsby

Beregn din forventede pris med fjernvarme

Du kan vælge mellem to modeller ved tilslutning til fjernvarme:

2023 priser inkl. moms.
Model 1: Kontant
Model 2: Abonnement
Tilslutningsbidrag
12.500 kr. 25.000 kr.
Stikledning og fjernvarmeanlæg 63.750 kr. -
Stikledningsbidrag (over 10 år) - 3.000 kr. pr. år i 10 år
Abonnement (årligt) - 3.375 kr. pr. år
Områdetillæg (kr./m2)
21,25 kr. 21,25 kr.

Der kan forekomme prisændringer, som resultat af ændringer i udgifter ifm. udrulningen af fjernvarme.

Læs mere om tilslutningsprisen 

  

Hvor meget kan du forvente at spare på varmeregningen?

Beregn, dine vejledende årlige udgifter med fjernvarme nedenfor.

Sådan gør du:

  • Indtast dine oplysninger.
  • Tilvælger du Model 2: Abonnement, bliver den årlige abonnementspris, områdetillæg samt stikledningsbidrag de første 10 år inkluderet i din vejledende årlige udgifter med fjernvarme. 
  • Fravælger du Model 2 og vælger Model 1: Kontant, bliver områdetillæg, afskrivningen af stikledning og fjernvarmeanlæg inkluderet i beregningen. 

Tilslutningsbidraget er en kontant engangsbetaling, så det er ikke inkluderet i beregningen af den vejledende årlige udgifter med fjernvarme.

Du kan se, hvad der er inkluderet i beregningen under "Beregningsgrundlag".

Beregneren er vejledende og tager udgangspunkt i vores nuværende varmepris.

Det er ikke muligt for os at få alle dine udgifter til gas med, når du sammenligner dine regninger med prisen på fjernvarme. Forbrug, distribution og statsafgifter kan være udspecificeret på forskellige regninger eller sider. 

Beregningen giver en indikation af den varmeudgift, du kan forvente ved at skifte til fjernvarme. Der tages forbehold for ændringer i beregningsforudsætninger samt individuelle forhold i boligen, som har indflydelse på varmeforbruget.

Beregningen af serviceomkostninger på anlægget er baseret på en vurdering af gennemsnittet. 

Det samme gør sig gældende for indkøbspris, som er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning.

Gasprisen er opdateret den 21. marts 2023 fra GASPRISGUIDEN.

Forudsætning for gaspris er følgende: Den billigste variable pris i Ishøj ved årligt forbrug på 3,500 m3, uden binding.

BESØG GASPRISGUIDEN.DK FOR AT SE DAGENS GÆLDENDE PRISER

Det er ikke muligt for os at få alle dine udgifter til luft til vand-varmepumpe med, når du sammenligner dine regninger med prisen på fjernvarme. 

Beregningen giver en indikation af den varmeudgift, du kan forvente ved at skifte til fjernvarme. Der tages forbehold for ændringer i beregningsforudsætninger samt individuelle forhold i boligen, som har indflydelse på varmeforbruget.

Beregningen af serviceomkostninger på varmepumpe er baseret på tal fra Bolius.dk.

Det samme gør sig gældende for indkøbspris, som er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning.

Elpris

Elprisen er opdateret den 25. maj 2023 fra Elpris.dk.

Forudsætning for elprisen er følgende: Den billigste fast elpris i Ishøj ved årligt forbrug på 6000 kWh/år, med abonnement, uden binding og ikke introduktionspris.

BEMÆRK: Den midlertidige nedsættelse af elafgiften i 1. halvår 2023 frafalder fra 1. juli 2023. Elafgiften vil derefter være på 87,13 øre per kilowatt-time inkl. moms. 

Den gennemsnitlige samlet elpris inkl. moms og afgifter i 2022 var 3,88 kr. pr. kWh.

Besøg Forsyningstilsynet.dk for at se elprisstatistik

Ofte stillede spørgsmål til pris

Den forventede årlige varmepris for et 130 m2 standardhus med et forbrug på 18,1 MWh er ca. 13.600 kr./ år. i 2023.

Hvis din nuværende varmekilde ikke er i beregneren, så kan du på Bolius.dk, se sammenligningen mellem forskellige opvarmningsformer for et standardhus.​​ Og se hvilken løsning der i gennemsnit er billigst i forhold til brug og investering.

Vi jursterer ikke gasprisen i beregneren fra dag til dag. Derfor kan der være dage, hvor prisen pr. mer højere eller lavere end angivet i beregneren. 

Det kan også være, at du har lavet en fastprisaftale, og derfor har en anden pris pr. m3

I begge tilfælde kan du, hvis du ønsker, sammenligne den vejledende årlige varmeregning med fjernvarme med din egen gasregning, som du får fra din leverandør. 

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været billigst over en lang årrække. Det er fordi:

  • fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder f.eks. affald, biomasse og sol. Fjernvarme er derfor ikke afhængig af dyre energikilder som olie, kul og gas.
  • i modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energien kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Se den historiske prisudvikling på olie, naturgas og fjernvarme

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip, dvs. fjernvarmen er non-profit. Indtægterne skal nemlig bare dække omkostningerne.

Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til kunderne.

Se vores takstblad

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Områdetillægget varierer alt efter område, fordi tillægget defineres af de varierende anlægsomkostninger.

I forbindelse med udrulningen af fjernvarme til Tranegilde Landsby, skal vi anlægge en transmissionsledning, pumpestation og et helt nyt ledningsnet mv. da der ikke er et eksisterende ledningsnet, som vi kan bygge videre på.