Projektforslag for kommende fjernvarmeområder i Ishøj og omegn

Hvad går projektforslagene ud på?

Projektforslagene handler om udbygningen af fjernvarme til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne, som i dag har naturgas eller andre varmekilder.

Områderne får muligheden for at få fjernvarme af flere årsager:

  • Fremtidssikring: Danmark skal senest i 2030 være helt uafhængig af naturgas og udledningen af CO2 skal være reduceret med 70%. Fjernvarme spiller en nøglerolle i at indfri de mål.
  • Nærhed: Bebyggelsen er tæt og ligger nær de nuværende fjernvarmeområder. Derfor er fjernvarme samfundsøkonomisk bedre end individuelle varmeløsninger.
  • Økonomi: Sammenlignet med individuelle varmepumper sparer kunden ca. 4.400 kr. pr. år med fjernvarme. Og den samfundsøkonomisk besparelse er på 54 mio. kr.
  • Klima: Udrulningen af fjernvarme til boligerne i Ishøj Landsby, Vestervang, Torslunde og Tranegilde forventes at medføre en CO2-reduktion på omkring 2.786 tons CO2 pr. år. I de fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen kan den gennemsnitlige husstand reducere deres CO2-udledning på varme med ca. 90%, hvis de skifter til fjernvarme.

Mere information

Det anslås, at investeringen i projektforslagene for udvidelse til Ishøj Landsby og Torslunde samt i Tranegilde Landsby er på 74,4 mio. kr. (jf. projektforslaget). 

Projektforslaget for de fem boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen alsår, at investeringen vil være på 137,1 mio. kr. 

Generelt gælder det, at projekterne har en "hvile i sig selv"-økonomi.

Fjernvarmeudrulningen er et meget stort infrastrukturprojekt, som skal planlægges og sendes i EU-pligtigt udbud samt projekteres, for derefter at udføres.

Det kan sammenlignes med fx en motorvej. Sådan en kan ikke bare lægges fra den ene dag til den anden.

Det er store rør og gravearbejder, som kræver omhyggelig planlægning, rådgivning, materialer og et stort mandskab at få gennemført.

Lige nu oplever hele fjernvarmebranchen en ekstraordinær stor efterspørgsel på mandskab og materialer, som kan forsinke tidsplanerne.

Vi forventer dog, at den overordnede tidsplan, som vi har meldt ud, holder.

En kollektiv løsning som fjernvarme kræver, at flertallet ønsker at være med, før økonomien hænger sammen, og vi kan udvide fjernvarmenettet.

Det vil sige, at vi først kan sætte udrulning i gang, når størstedelen af borgerne i de forskellige boligområder har tilkendegivet, at de ønsker fjernvarme. 

Og jo hurtigere vi får nok tilkendegivelser, desto hurtigere kan vi komme i gang med at grave i jorden og lægge fjernvarmerør.

Se status på tilslutningen i de forskellige områder 

Ishøj Varmeværk