Projektforslag fem store boligområder

Her kan du se projektforslaget for konvertering til fjernvarme i de fem boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen, som i dag forsynes med naturgas

Ishøj Kommune har godkendt et projektforslag for konvertering til fjernvarme i fem boligområder i Ishøj med i alt 1.735 husstande, som i øjeblikket primært forsynes med naturgas.

Projektområdet fremgår af projektforslaget, som du kan se forneden.

Se revideret projektforslag med synlige retter

Bemærk: Brugerøkonomisk besparelse ift. individuelle varmepumper er 3.900 kr./år.

 

Generelt om projektet

Formålet med projektet er at udbygge fjernvarmenettet i kommunen.

Udbygningen vurderes at give en samfundsmæssig gevinst baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Derudover vil CO2-udledningen blive reduceret.

Projektet forventes at fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og sikre god komfort og høj forsyningssikkerhed.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til områderne, der er omfattet af projektforslaget, og at grundejerne kan få en gennemsnitlig økonomisk gevinst på ca. 8.100 kr./år i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.

Projektets endelige godkendelse

Efter høringsperioden vil eventuelle bemærkninger til projektforslaget blive indarbejdet med henblik på, at byrådet kan vedtage projektforslaget endeligt.

Bemærkninger til projektforslaget

Bemærkninger til projektforslaget kan sendes til PVM@ISHOJ.DK.

Spørgsmål til projektforslaget

Har du spørgsmål til projektforslaget, er du velkommen til at rette henvendelse til Ishøj Varmeværk på tlf. 4357 7660.

Her er de fem boligområder

Vær opmærksom på, at numrene på kortet ikke viser rækkefølgen på opkobling til fjernvarme, men blot brugt til at identificere områderne.

Ishøj Varmeværk