Projektforslag for konvertering af fjernvarme til landsbyerne

Ishøj Kommune har godkendt projektforslag for konvertering til fjernvarme i landsbyerne i Ishøj, som i øjeblikket primært forsynes med naturgas

Der er to projektforslag: Det ene projektforslag dækker Ishøj landsby og Torslunde landsby og det andet dækker Tranegilde landsby.

Projektområderne fremgår af projektforslagene som du finder her:

Ishøj Landsby og Torslunde Landsby

Tranegilde Landsby

Før projektforslagene kan vedtages endeligt af byrådet, er de i høring til den 5. oktober 2022 kl. 12 hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Der bliver afholdt orienteringsmøde om projektforslaget den 21. september 2022 kl. 19 i Idræts- og Fritidscentret.

Projektets endelige godkendelse

Efter høringsperioden vil eventuelle bemærkninger til projektforslagene blive indarbejdet med henblik på, at Byrådet kan vedtage projektforslagene endeligt.

Generelt om projektet

Formålet med projektet er at udbygge fjernvarmen i kommunen. Udbygningen vurderes at give en samfundsmæssig gevinst, baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Derudover vil CO2 udledningen blive reduceret. Projektet forventes at fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og sikre god komfort og høj forsyningssikkerhed.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til områderne omfattet af projektforslaget, og at grundejerne kan få en økonomisk gevinst og en stabil varmepris set i forhold til alternativer, alt efter grundejerens situation.

Bemærkninger til projektforslaget

Bemærkninger til projektforslaget sendes til Center for Park, Vej og Miljø på pvm@ishoj.dk.

Spørgsmål til projektforslaget

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at rette henvendelse til Ishøj Varmeværk på tlf. 4357 7660.

Ishøj Varmeværk