Status på fjernvarme i landsbyerne vest for Køge Bugt-motorvejen

09. januar 2023

Status på fjernvarme i dit område

På byrådsmødet den 3. januar 2023, besluttede byrådet at godkende projektforslagene og anlægsbevillingen for udvidelse af fornvarmeforsyningen vest for motorvejen.

Du kan se områderne på kortet forneden.

Processen med at finde entreprenører til projekterne bliver nu sat i gang, og vi forventer,  at gravearbejdet i Tranegilde landsby kan starte i efteråret 2023.

 

Vi holder dig informeret 

I den kommende periode vil vi løbende holde dig informeret om status og nyheder vedrørende projekteterne, samt planlægningen af Tranegilde landsby.

Informationerne vil være tilgængelig på vores hjemmeside og sociale medier, samt i e-Boks.

Ishøj Varmeværk vil kontakte de berørte borgere om yderligere information og aftaler, inden arbejdet blive sat i gang i de respektive områder.

 

Læs mere om kommende fjernvarmeområder og tidsplan for Ishøj og omegn her