Pris for tilslutning af fjernvarme i Ishøj

Prisen for at få indlagt fjernvarme til din bolig er afhængig af boligens størrelse, og den model du, som boligejer, vælger når du underskriver din kontrakt.

 

Vælg din løsning

Du kan vælge mellem to modeller ved tilslutning til fjernvarmen.

Model 1: Kontant              
Model 2: Abonnement
Du er selv ansvarlig for det praktiske

 

 • Vi etablerer stikledningen ind til dit hus
 • Vi fjerner dit gamle fyr
 • Vi opsætter en ny fjernvarmeunit
 • Du står selv for service og vedligehold af din nye fjernvarmeunit
Vi sørger for alt det praktiske

 

 • Vi etablerer stikledningen ind til dit hus
 • Vi fjerner dit gamle fyr
 • Vi opsætter en ny fjernvarmeunit
 • Vi ejer, servicerer og vedligeholder din fjernvarmeunit

Model 1: Kontant

Model 1 er for dig, der selv stå for service og vedligehold af dit fjernvarmeanlæg. Til gengæld betaler du et lavere tilslutningsbidrag for at få fjernvarme, fordi du betaler for din tilslutning med det samme og ikke betaler for Abonnementsordning.

Med Model 1 etablerer vi stikledningen fra vejen og ind til dit hus.

Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset trækker vi rør hen til det sted i fyrrummet, hvor fjernvarmeunit skal hænge.

Dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder tager vi ned og kører væk, og i stedet sætter vi et nyt fjernvarmeanlæg op og slutter den til dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Til sidst sætter vi en måler på og tjekker, at det hele fungerer.

Du står selv for service og vedligehold af din fjernvarmeunit. Kontakt evt. din VVS’er for et tilbud på en serviceaftale.

Model 2: Abonnement

Model 2 er for dig, der gerne vil fordele betalingen for din tilslutning til fjernvarme over flere år, samt undgå at skulle stå for service og vedligehold af dit fjernvarmeanlæg selv. Til gengæld betaler du et højere tilslutningsbidrag for at få fjernvarme.

Med Model 2 etablerer vi stikledningen fra vejen og ind til dit hus.

Vi fører stikledningen gennem ydermuren, og inde i huset trækker vi rør hen til det sted i fyrrummet, hvor fjernvarmeunit skal hænge.

Dit gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder tager vi ned og kører væk, og i stedet sætter vi en ny fjernvarmeunit op og slutter den til dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Til sidst sætter vi en måler på og tjekker, at det hele fungerer.

Fordi anlægget er vores ejendom står vi også for service og vedligehold af din fjernvarmeunit de næste 10 år.

Pris 

2023 priser inkl. moms.
Model 1: Kontant 
Model 2: Abonnement
Tilslutningsbidrag
12.500 kr. 25.000 kr.
Stikledning og fjernvarmeanlæg 63.750 kr. -
Stikledningsbidrag (over 10 år) - 3.000 kr. pr. år i 10 år
Abonnement (årligt) - 3.375 kr. pr. år
Områdetillæg (kr./m2) Alt efter område Alt efter område

Der kan forekomme prisændringer som resultat af ændringer i udgifter ifm. udrulningen af fjernvarme.

Bemærk: Tilmelder du dig først fjernvarmen efter, at vi har gravet forbi dit hus, frafalder fjernvarmetilbuddet, da det er dyrt for os, når vi ikke kan planlægge vores gravearbejde optimalt. Prisen vil derfor være vores faktiske udgifter.

Se, hvor meget du kan spare med fjernvarme

Tryghedsordning

Når du tilmelder dig fjernvarme, tager vi ansvaret for dit gasfyr.

Hvis dit gasfyr går i stykker, inden du har haft muligheden for at aftage fjernvarme, og reparationsudgifterne overstiger 8.000 kr., så sørger vi for, at det bliver udskiftet. Det koster 8.000 kr. i selvrisiko. Derefter betaler du et månedligt abonnement på 250 kr. indtil du får fjernvarme.

Tryghedsordningen træder i kraft 1. maj 2023 og gælder for alle enfamiliehuse på max. 300 m2, som ligger i et af vores igangværende fjernvarme-udbygningsområder. 

 • Din ejendom skal være omfattet af et igangværende fjernvarmeudbygningsområde i Ishøj og du skal have underskrevet og indsendt en fjernvarme tilslutningserklæring, så er du omfattet af Ishøj Fjernvarmes tryghedsordning.
 • Dit nuværende gasfyrs reparationsudgifter, skal være over dkr. 8.000,00 inkl. moms, før vi kan hjælpe dig.
 • Du skal have overholdt service og vedligehold på dit nuværende gasfyr i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn.
 • Du skal underskrive en tryghedsaftale, hvis vi installerer et gasfyr hos dig, indtil du har mulighed for at aftage fjernvarme.

For at kunne benytte ordningen er det selvfølgelig en betingelse, at du som gasfyrsejer fortsat, overholder service og vedligehold for egen regning, i henhold til fabrikantens anvisninger og eventuelt lovpligtigt eftersyn og har dokumentation herfor (jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer § 142-148).

 

Omfattet af Tryghedsordningen

 • Udskiftning eller reparation af gasfyret

Ikke omfattet af Tryghedsordningen

 • Reparation af det vandbårne varmeanlæg, fx lækage på rør
 • Reparation af radiatorer og termostater
 • Reparation af varmestyringssystemer
 • Reparation af gulvvarmestyring
 • Reparation af cirkulationspumpe til varmt vand
 • Reparation af brændselsindfødning (træpillefyr)
 • Reparation af solvarmeanlæg
 • Forebyggende vedligeholdelse, herunder rensning af fyr
 • Lovpligtig service
 • Reparationer, som kan dækkes af husforsikringen

Listen er ikke udtømmende.

 1. Indsend tilkendegivelse, underskriv tilslutningserklæringen og Tryghedsordning.
 2. Hvis der opstår problemer med dit fyr, så kontakt Ishøj Varmeværk.
 3. Tryghedsordningen inkludere nedtagning af defektgasfyr, samt opsætning af et låne gasfyr.
  Omkostningerne forbundet med tryghedsordningen medfører en selvrisiko på 8.000 kr. inkl. moms som betales til Ishøj Varmeværk, og et månedligt abonnement på 250 kr. inkl. moms. frem til ejendommen får fjernvarme.

Hvis vurderingsprisen er 8.000 kr. inkl. moms eller derunder, afholder du selv udgifterne til
vurdering og reparation eller udskiftning.

Ofte stillede spørgsmål til pris

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været billigst over en lang årrække. Det er fordi:

 • fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder f.eks. affald, biomasse og sol. Fjernvarme er derfor ikke afhængig af dyre energikilder som olie, kul og gas.
 • i modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energien kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Se den historiske prisudvikling på olie, naturgas og fjernvarme

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip, dvs. fjernvarmen er non-profit. Indtægterne skal nemlig bare dække omkostningerne.

Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til kunderne.

Se vores takstblad

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet, er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret fra Evida på ca. 8.200 kr. igennem afkoblingsordningen.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den

 

Få svar på flere ofte stillede spørgsmål

Områdetillægget varierer alt efter område, fordi tillægget defineres af de varierende anlægsomkostninger.

I forbindelse med udrulningen af fjernvarme til nye områder, skal vi nogle steder anlægge en transmissionsledning, pumpestation og et helt nyt fjernvarmenet mv., da der ikke er et eksisterende fjernvarmenet, som vi kan bygge videre på. I andre områder er der et fjernvarmenet, som vi kan udvide, hvorfor anlægsomkostningerne er lavere.

Ishøj Varmeværk