Åben Rådgivning For Forældre

Hvis du er bekymret for, om dit barn udvikler sig, som det skal, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du benytte dig af åben rådgivning for forældre

Tilbuddet om Åben Rådgivning For Forældre er for dig, som har brug for en uforpligtende samtale med en tale-/hørekonsulent, en sundhedsplejerske eller en psykolog om dit barns trivsel og udvikling.

Du kan kontakte de fagpersoner, som er tilknyttet dit barns dagtilbud eller skole.

Forældre der oplever udfordringer eller har brug for sparring i forhold til deres barn.

Åben Rådgivning For Forældre er for dig, som har brug for en uforpligtigende samtale med en professionel fagperson omkring dit barn.

Formålet med Åben Rådgivning For Forældre er, at du som forælder kan vende en bekymring eller udfordring og modtage rådgivning og vejledning om dit barns sproglige, psykiske eller sundhedsmæssige udvikling.

Du har som mulighed for at aftale et møde med en psykolog, en sundhedsplejerske eller en tale-/hørekonsulent.

Her vil du få lejlighed til at fortælle om den aktuelle problemstilling, og sammen med fagpersonen vil I drøfte forskellige muligheder for at hjælpe barnet og dig som forælder.

Rådgivningen foregår normalt som en enkeltstående samtale, men der kan også aftales kortere forløb i enkelte tilfælde.

Rådgivningen er som udgangspunkt anonym og vil ikke blive registeret.

Hvis du vil have kontakt til en tale-/hørekonsulent, en sundhedsplejerske eller en psykolog, kan du henvende dig direkte til de fagpersoner, der er tilknyttet dit barns dagtilbud eller skole.

Du kan få oplyst, hvem det er, gennem kontakt til Center for Børn og Forebyggelse på tlf. 4357 7580 eller gennem dagtilbuddet/skolen (Aula).