Forslag til ny helhedsplan for det lille erhvervsområde er sendt i høring

Byrådet vedtog den 7. juni 2022 et nyt forslag til en helhedsplan, som er en revision af den tidligere plan fra 2015

Med forslaget ønsker byrådet at integrere bilforhandlerne i den igangværende omdannelse fra erhverv til boliger samt at skærpe principperne til parkeringshåndtering, udformning af vejrum og trafikafvikling for hele området.

Målet at sikre en omdannelse, hvor variation og kvalitet i byggerierne, større grønne byrum, mobilitet samt bæredygtighed og biodiversitet prioriteres. 

Nu starter høringsperioden

Hvis du ønsker at sende dine bemærkninger til helhedsplanen, bedes du gøre det inden den 5. september 2022, så dine bemærkninger kan nå at komme med i den politiske behandling af sagen.

Dine bemærkninger bedes sendt til plan@ishoj.dk, att. Louise Ochmann.

SE FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR DET LILLE ERHVERVSOMRÅDE 2022 (PDF)