Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune inviterer til workshops

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune inviterer til workshops onsdag den 18. maj om nyt klimatilpasningsprojekt i området ved Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej

Opdatering den 17. maj kl. 15.30:

Vi har besluttet at samle de tre workshops til én enkelt for at få en bedre snak på tværs af bordet.

Workshoppen holdes derfor kl. 10.30 – 12.30, stadig onsdag den 18. maj og finder sted på rådhusets 2. etage i mødelokalet ”Tårnbjerget”.

-----

Mandag aften den 9. maj var der et informationsmøde i Brohuset om et nyt klimatilpasningsprojekt i krydset ved Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej.

Under mødet var der stor interesse og spørgelyst blandt de fremmødte.

Blandt emnerne der blev diskuteret, var bl.a. den fremtidige tilgængelighed til området, ønsker og kommentarer til ny beplantning, og hvordan området både kunne fremstå flot og indbydende, og samtidig fungere som det tekniske anlæg det har som hovedfunktion.

Næste skridt i processen er tre workshops, som holdes på rådhuset onsdag den 18. maj. 

Hvis man efter informationsmødet har yderligere kommentarer eller blot ønsker at høre mere om projektet kan man melde sig til en af de tre nedenstående workshops, som Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune holder i samarbejde med grundejerforeningerne Strandlunden og Ishøj Centrum blok 1 og 2.

Tilmelding foregår på: info@ishojforsyning.dk

Vælg en workshop

Workshop 1 – Sydlige Bassin. Onsdag d 18/5 kl. 8.00 – 10.00 ISHØJ CENTRUM BLOK I OG II

Denne workshop er særligt målrettet beboerne i Ishøj Centrum (særligt beboere i blok 1 og 2, der bor ud til det grønne anlæg ved Ishøj Strandvej). Vi præsenterer helhedsprojektet, og går ved denne workshop i dybden med forslaget til det sydlige bassin, og hvordan det nuværende anlæg kan fornys og forbedres og samtidig bidrage til at fremtidssikre kloaksystemet i Ishøj.

Workshop 2 – Nordlige Bassin. Onsdag d 18/5 kl. 10.30 – 12.30 GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUNDEN

Denne workshop er særligt målrettet beboerne i Grundejerforeningen Strandlunden (særligt de beboere på Vejledalen, der bor ud til det eksisterende anlæg). Vi præsenterer helhedsprojektet, og vi går i dybden med forslaget til det nordlige bassin og hvordan det eksisterende regnvandsbassin kan fremtidssikres og samtidig bidrage til nærmiljøet omkring Vejledalen, Ishøj Strandvej og Ishøj Stationsvej.

Workshop 3 – Åbent Forum. Onsdag d 18/5 kl. 13.00 – 15.00

Denne workshop er målrettet beboere i området, der ikke bor direkte ud til de to bassiner, men som ønsker yderligere detaljer om helhedsprojektet og vil bidrage til, at det endelige projekt bidrager til et bedre lokalmiljø og bliver et vartegn for Ishøj i fremtiden.
Alle workshops vil blive afholdt i mødecenteret på rådhusets etage 2.

Giv jeres ønsker til kende

Såfremt man ikke har mulighed for at deltage på en af de tre workshops, er man velkommen til at indsende kommentarer og bemærkninger til projektet til: info@ishojforsyning.dk

 

 

På grund af stigende nedbørsmængder og i forlængelse af ledningsomlægninger ifm. anlægget af Hovedstadens Letbane, skal der ske en bassinudvidelse på regnvandssystemet i området omkring Ishøj Stationsvej / Ishøj Strandvej. Bassinudvidelsen skal ske ved ombygning af det eksisterende bassin ved Vejledalen, samt etablering af et nyt bassin i det område, som i lokalplan ”1.59 Ishøj Centrum” er udlagt til regnvandsbassin.

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune samarbejder om et samlet projekt for de to bassiner, så de både kan fungere som klimatilpasning og blive et nyt grønt område i byen.