Tal og fakta

Sådan har vi indrettet os i Børnehuset Bøgely

  • Børnene er delt i 8 basisgrupper: 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der er fast personale tilknyttet grupperne.
  • Vuggestuen har 3 grupper i Mejsen og 1 gruppe i Svalen. I alt 46 børn.
  • Børnehaven har 3 grupper i Spætten for de yngste og mellem ældstebørn. I Svalen er gruppen med de kommende skolebørn. Ialt 100 børn

Personale

  • Vuggestuen: 7 pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere. Vuggestuen har 2 vikarer tilknyttet.
  • Børnehaven: 8 pædagoger 5 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogstuderende. Børnehaven har 1 vikar tilknyttet
  • Køkken: 3 køkkenmedarbejdere laver mad til børnene hver dag.
  • Kontor: 1 kontorassistent.
  • Ledelse: 2 pædagog faglige ledere og 1 dagtilbudsleder
  • Øvrige: 1 to-sprogspædagog og 2 resourcepædagoger (som vi deler med andre institutioner).

Af andre nære samarbejdspartenere, der ofte kommer i huset, kan nævnes talepædagog, psykolog og sundhedsplejeske.

Og af mere praktisk art møder man af og til altmuligmændene og gårdmændene, der kommer og fejer, slår græs osv.

Sidst på dagen kan man møde rengøringspersonalet - én i hvert hus. De kommer fra det kommunale rengøringskorps.