Vores dagtilbud

I Ørnebo er udvikling, trivsel, læring og dannelse i fokus

Velkommen til Børnehuset Ørnebo

Vi er et dagtilbud med ca. 100 børn i alderen 0-6 år. Vi bor i to huse på samme matrikel, omkranset af en stor fælles legeplads.

Begge huse har en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe. Det har vi valgt fordi vi tror på, at børn lærer af hinanden, udvikler sig sammen og skal have forskellige aldre, at spejle sig i.

Ørnebo har i samråd med forskere og indretningsarkitekter, udviklet en særlig pædagogisk indretning. Vores 4 grupper er delt op i forskellige zoner, for pædagogisk aktivitet. Eks. zonen for kreativitet, rolleleg, bevægelse og konstruktion.

I de enkelte zoner findes yderligere små legemiljøer. Det betyder, at børnene har bedre mulighed for, at lege rundt i mindre grupper på arealet. Det bidrager f.eks. til nærvær, gode relationer, rum for sprogudvikling, og mindre forstyrrelser af legen, hvilket er forudsætninger for, at være en daginstitution, af høj kvalitet.

Vores indretning og organisering bidrager til et generelt lavt støjniveau og skaber et godt arbejdsmiljø for børn og voksne.

Vi er beriget med en stor og lækker legeplads. Her er rum for mangfoldige læringsmiljøer.  Vi bruger den hele året og er ude hele året.

Her er der højere til loftet og her er mulighed for mere fri bevægelse. Det styrker bla. børns fantasi, arbejdshukommelse, legekompetencer og fællesskabe på tværs af både køn og alder. Forskning viser, at bare det at være ude, udvikler bedre motoriske færdigheder.

I Ørnebo værdsætter vi de daglige praksisnære læringsmiljøer. Vi tror på, at læring ”ligger i lommen på flyverdragten”. Vi tror på, at læring sker i de små daglige rutiner, som fylder børns hverdag. Vi inddrager derfor børnene i dagens mange gøremål. Vi tror på, at det bidrager til udvikling af et godt selvværd, en følelse af samhørighed, medskabelse og ansvar for sig selv og andre.

For at børn kan nå deres fulde potentiale, har vi, sammen med forældre, en fælles opgave i, at understøtte børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Det er en vigtig forudsætning for børns trivsel og udvikling, at de oplever voksne, som samarbejder om det fælles ansvar og den fælles opgave.

… endnu engang… VELKOMMEN

Tilsyn

Ifølge dagtilbudslovens § 5, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet. 

Læs mere om Ishøj Kommunes tilsynsmodel.

Læs seneste tilsynsrapport for Børnehuset Ørnebo.

 

Vi arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsloven udgør det lovmæssige grundlag for dagtilbuddenes arbejde.

I dagtilbudsloven er det angivet, at kommunerne skal fastsætte rammer for dagtilbuddene, der bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve lovens krav som de bl.a. står skrevet i den pædagogiske læreplan og det nationale pædagogiske grundlag.

Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet udgør den fælles ramme for alle dagtilbud i Ishøj Kommune.

Med udgangspunkt heri skal hvert enkelt dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan og tilrettelægge en målrettet pædagogisk praksis.

Udover dagtilbudsloven bygger den fælles ramme på Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt national og international forskning om god kvalitet i dagtilbud.

Strategien danner rammen

Den fælles ramme tager afsæt i, at Ishøj Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud.

Det gør vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Dagtilbudsstrategien skal understøtte det grundlæggende arbejde med kvalitet, det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan. Strategien udmøntes bl.a. i fælles kvalitetsparametre for dagtilbuddene i Ishøj Kommune.

Strategien vil sammen med kvalitetsparametrene og institutionens pædagogiske læreplan danne rammen om det pædagogiske tilsyn som Ishøj Kommune, Center for Dagtilbud og Uddannelse fører og vil så vidt muligt indgå i kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år i uligt år.