Piletræets arbejde med kvalitetsparametre

- Pædagogisk læreplan for Piletræet

- Om kvalitetsparametre

 

Sådan arbejder Piletræet med kvalitetsparametrene

I Piletræet anvender vi Ishøj kommunes kvalitetsparametre, som styringsredskab i vores planlægning og evaluering af den pædagogiske praksis.

Når vi planlægger vores praksis, gør vi det med udgangspunkt i de enkelte børns nærmeste udviklingszone samt børnegruppens behov. Dvs. “hvad er børnene optaget af lige nu/ hvad rør sig” og ”hvad skal børnene lære”.  Vi følger børnenes spor både som observatører og som deltagende i lege og aktiviteter. Ud fra den viden bruger vi kvalitetsparametrene i vores didaktiske overvejelser for at sikre, at vi planlægger en hverdag af høj kvalitet ud fra de givne parametre. Vi er bevidste om, at parametrene kan fylde forskelligt i de forskellige processer, men at de er med til at rammesætte vores praksis og vores evaluering.

Vi bruger også kvalitetsparametre til at se på os selv og vores roller. Vi er bevidste om, at vi skal udvikle os som fagligt personale, da det er med til at styrke fagligheden i hele personalegruppen.

Vores procesplaner giver os muligheder for at evaluere vores praksis, vores emnearbejde og vores fokus områder. Når vi evaluerer en bid af vores praksis med kvalitetsparametrene, bliver vi klogere på, hvordan vi kan skrue på praksis, så vi hele tiden tilbyder en hverdag af høj kvalitet. (se procesplan, bilag 1). Vi øver os hele tiden i at indsamle forskellige former for data, som kan hjælpe os med at blive klogere på praksis. Vi bruger bl.a. praksisfortællinger, nedskrevet tegn inden forløb start, iagttagelser, observationer, børnenes input og stemninger.

I Piletræet har vi sammensat en pædagogisk refleksionsgruppe, som består af en pædagog fra hver stue samt ledelsen, der hele tiden evaluerer det igangværende arbejde med læreplanen samt kvalitetsparametrene. Vi ser det som vigtigt, at vi sammen kan reflektere og bidrage forskelligt til hinandens og egen praksis.