Det arbejder vi med lige nu i Piletræet

- Pædagogisk læreplan for Piletræet

 

Det arbejder vi med lige nu Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes trivsel, og i hvad børnene har behov for at lære og udvikle lige nu og i fremtiden.

 

Vores pædagogiske læringsmiljø og de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger skal derfor understøtte og være målrettet børnenes behov for trivsel, læring, udvikling og dannelse hele dagen og i alle aktiviteter, både i børnenes egen leg, spontane aktiviteter, daglige rutiner og planlagte vokseninitierede aktiviteter.

Vores planlagte vokseninitierede aktiviteter, tager udgangspunkt i aktuelle læringsområder, som vi vurdere, at der er behov at fokusere særligt målrettet på. Det kan være en gruppe af børn (stor eller lille) som vi oplever har behov for at tilegne sig / øve sig på særlige kompetencer.

Læringsområderne kan tage afsæt i et af læreplanstemaerne, men oftest vil et læringsområde indeholde mere end et tema. For nuværende har vi i institutionen, stort fokus på at videreudvikle vores læringsmiljøer og vores sproglige indsatser – begge dele tilpasset den enkelte gruppe børn. Vi er i øjeblikket særlig optaget af de betingelser, der følger det barn, der skal lære flere sprog på en gang. Vi er optaget af teorier og metoder, der kan hjælpe os med at udvikle vores læringsmiljøer til at have endnu større sproglig udviklingspotentiale.

Vi har modtaget oplæg fra vores sprogpædagog og Ishøj kommunes sprog-, skrive- og læsekonsulent tilpasset de enkelte aldersgrupper. Vi er i gang med at etablere læseleg, som en metodisk og systematisk sprog indsats, med dertilhørende overvejelser om den pædagogiske rolle og position, samt læringsmiljøerne betydning og kunnen.