Piletræets evalueringskultur

- Pædagogisk læreplan for Piletræet

 

I Piletræet arbejder vi hele tiden på at få skabt en stærk evalueringskultur, som kan bidrage til at fremme kvaliteten i vores pædagogiske praksis. Vi ønsker hele tiden at udvikle os som fag professionelle og som institution.

I Piletræet benytter vi os blandet andet af vores procesplaner. Vores procesplaner bruges til at sætte mål for vores læringsmiljøer, børnegrupper og processerne deri. Procesplanerne tager udgangspunkt i, hvad der rør sig i børnegruppe, og hvad børnene har brug for at lære. Hertil bruger vi vores temaer fra årshjulet for at skabe en fælles overordnet ramme at arbejde under, og vi bruger kvalitetsparametrene tilpasset vores aktiviteter og tiltag.

Ved brug af procesplanerne får vi sikret en systematisk evaluering med direkte afsæt i børnegruppen, fx spørgsmålene havde alle børn lige deltagelsesmuligheder? Var der muligheder for samspil/ input, relationsdannelse på tværs, sproglig input, oplever vi færre konflikter m.m.

Procesplanen er dynamisk og giver hele tiden anledning til refleksion og evaluering af igangsatte aktiviteter og tiltag. Der justeres løbende på læringsmiljøerne til stuemøder og pædagogisk refleksionsmøder.

Vi arbejder stadig på at få skabt så valide data som muligt, og vi benytter os ofte af produkter udviklet af børnene, praksisfortællinger, deltagelsesobservationer, dialogprofiler m.m.

Vi anvender også den daglige kontakt med vores forældre, vores trivselssamtaler med udgangspunkt i dialogprofilen samt brug af vækstmodellen til hele tiden at blive klogere på os selv og vores pædagogiske praksis.