Den styrkede pædagogiske læreplan for Piletræet

Sådan arbejder Piletræet med det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer

- Pædagogisk læreplan for Piletræet

 

 

Pædagogiske grundlag og læreplanstemaer

Nedenstående to centrale dele er udgangspunktet, for udarbejdelsen af vores pædagogiske læreplan

  • Et fælles nationalt pædagogisk grundlag
  • Seks nationale læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring

I det følgende beskriver vi vores arbejde med elementerne