Tal og fakta

Daginstitutionen Regnbuen består af tre afdelinger: To børnehaver - Hus 1 og Hus 2 - samt en vuggestue

Afdelingerne fungerer i det daglige uafhængigt af hinanden, men har fælles ledelse, forældrebestyrelse og personalemøder.

Afdelingerne arbejder ud fra fælles virksomhedsplan og læreplan og samarbejder i forhold til aktiviteter, temaer, besøg, ture og glidende overgang fra vuggestue til børnehave, mv.

Derudover hænder det, at vi hjælper hinanden ved personalemangel i en af afdelingerne pga. sygdom, ferie, kursus, mv.

Aktiviteter

Vuggestuen og børnehaverne ligger ikke langt fra faciliteter som bibliotek, biograf, indkøbscenter og offentlige transportmidler. Vi er centralt placeret i forhold til skov (Kondiskoven), strand, boldbaner/grønne områder, dyrepark, Bredekærgård (besøgsbondegård) og ARKEN.

Ligeledes er der i gå-afstand, flere forskellige legepladser i nærområdet, der byder på andre og anderledes udfoldelsesmuligheder.

Vi benytter os også af tilbud fra Ishøj Naturcenter, hvor vi både besøger dem i Skovhytten eller en vejleder fra naturcentret kommer forbi Regnbuen og laver naturformidling her. Fx kryb og kravl og kyllingekorpset. Vi har også prøvet at låne en rugemaskine af dem, så vi kunne ruge vores egne kyllinger ud, og det var rigtig sjovt at prøve.

Normeringer

Børnehaven Hus 1 er normeret til 44 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på to aldersintergrerede stuer.

Børnehaven Hus 2 er normeret til 40 børn, men kan modtage op til 42 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på to aldersintegrerede stuer.

Vuggestuen er normeret til 35 børn i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på 3 aldersintergrerede stuer.