Behandling af personoplysninger i forbindelse med vaccineindsats i uge 34 - 36

Børn over 12 år kan nu blive vaccineret. Det er frivilligt at lade sig vaccinere og valget er helt op til dig og dit barn.

Ishøj Kommune ringer i den kommende tid til de forældre, hvis barn ikke er vaccineret. Det er et initiativ vi tager for at alle tager et aktiv valg om ens barn skal have vaccinen mod Covid-19.

På denne side kan du læse om hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med rundringningen.

Som følge af oplysningspligten i GDPR (artikel 13 og 14) oplyser Ishøj Kommune hermed om indsamling og behandling af personoplysninger som led i indsatsen med vaccination af børn.

 • Ishøj Kommune er dataansvarlig efter GDPR i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger som led i indsatsen med vaccination af børn. Ishøj Kommune kan kontaktes på tlf. 43 57 74 04 eller med sikker post via siden www.ishoj.dk/CDU
 • Databeskyttelsesrådgiveren for Ishøj Kommune kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål om rettigheder efter GDPR i forbindelse med behandling af personoplysninger i Ishøj Kommune. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på mobil: 23990519 og mail dpo-d@hvidovre.dk
 • Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger som led i indsatsen med vaccination af børn er at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Indsatsen med at ringe rundt til forældre hvis børn endnu ikke har bestilt tid, er led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Ishøj Kommune behandler derfor personoplysninger, da det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) eller med henblik på at identificere, om de registrerede tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevante at tilbyde vaccination. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af persondata er GDPR artikel 6, stk. 1, litra e (behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt), § 11, stk. 1, i databeskyttelsesloven (behandling af CPR-nummer som entydig identifikation) samt § 6, stk. 1, i bkg. nr. 651 af 13/04-2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19).
 • Ishøj Kommune modtager CPR-numre på de personer mellem 12 og 18 år som ikke er vaccineret fra Statens Serum Institut (vaccine-status). Ishøj Kommune finder telefonnummer i kommunens skolesystem og ringer forældrene op til de børn som ikke er vaccineret.
 • Kategorier af personoplysninger, som behandles i Ishøj Kommune er følgende: navn, CPR-nummer, vaccine-status, telefonnumre og værge/barn relation.
 • Personoplysningerne opbevares i 3 uger fra opringning i Ishøj Kommune.
 • De personer, som kommunen behandler personoplysninger om, som led i ansatsen med vaccination af børn har følgende rettigheder:
  • Ret til indsigt i personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af personoplysninger
  • Ret til at anmode om sletning af personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Rettighederne kan udøves ved at kontakte Ishøj Kommune (se kontaktoplysninger øverst).

Det er muligt at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger. Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger: dt@datatilsynet.dk eller telefon: 33 19 32 00.