Takster

Hvad skal jeg betale, når mit barn går i dagpleje, daginstitution og SFO? 

På denne side finder du taksterne pr. 1. januar 2023. 

Takster i dagtilbud i 2023

Dagpleje Pris pr. måned
Fuldtidsplads 3.283 kr. 
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * 2.345 kr. 
Kombinationstilbud ** 78 kr. pr. time om ugen
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen 782 kr.
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time 18 kr.

 

Vuggestue Pris pr. måned
Fuldtidsplads 3.451 kr.
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * 2.539 kr. 
Kombinationstilbud ** 85 kr. pr. time om ugen
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen 846 kr. 
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen 20 kr. 

 

Børnehave, 1. januar - 31. marts 2023 Pris pr. måned
Fuldtidsplads 2.345 kr. 
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * 1.737 kr. 
Kombinationstilbud ** 58 kr. pr. time om ugen
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen 579 kr. 
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen 13 kr. 

 

Børnehave, fra 1. april 2023 *** Pris pr. måned
Fuldtidsplads uden frokostordning 2.145 kr. 
Fuldtidsplads med frokostordning 2.720 kr. 
Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel * 1.537 kr. 
Kombinationstilbud ** 51 kr. pr. time om ugen
Kombinationstilbud, tilskud til 10 timers fleksibel pasning om ugen 512 kr. 
Kombinationstilbud, tilskud pr. ekstra time om ugen 12 kr.

 

Specialgruppen i Piletræet, 1. januar - 31. marts 2023 Pris pr. måned
Fuldtidsplads 1.173 kr. 

 

Specialgruppen i Piletræet, fra 1. april 2023 *** Pris pr. måned
Fuldtidsplads uden frokostordning 1.073 kr. 
Fuldtidsplads med frokostordning 1.361 kr.

* Deltidspladser er for søskendebørn når forældre har fravær i medfør af barselsloven.

** Kun i kombination med tilskud til fleksibel pasning. Til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

*** Byrådet har besluttet at frokostordningen for børnehavebørn bliver ændret fra den 1. april 2023. Ændringen betyder at kommunen fremover giver et mindre tilskud til frokosten og at frokostordningen i højere grad skal betales af forældrene. Ændringen betyder derfor at betalingen for frokostordningen stiger.  Du kan læse mere om frokostordningen på denne side.

 

Takster i SFO i 2023

SFO1 Pris pr. måned (juli er betalingsfri)
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen 1.748 kr.
Strandgårdskolen 1.528 kr.
Gruppeordningen på Strandgårdskolen 764 kr.
Skolen på Ishøjgård 764 kr.

 

SFO2 Pris pr. måned (juli er betalingsfri)
Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen 644 kr.
Strandgårdskolen 488 kr.
Gruppeordningen på Strandgårdskolen 244 kr.
Skolen på Ishøjgård 244 kr.
Tilkøb af morgenåbent i SFO2 377 kr.

 

Generelt om taksterne i dagtilbud og SFO

Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.