Samarbejde mellem skole og SFO

 

Klasseteams på skolen består af både lærere og  pædagoger. I disse teams drøftes der bl.a. klassens trivsel, hvordan man støtter barnets relationer i skole/SFO og hvad der skal arbejdes med fremadrettet.

Pædagogerne er med i undervisningen og deltager i aktiviteter i skolen. Pædagogen er med til efterårets skole/hjem samtaler og er med til efterårets forældremøde. Pædagogerne er også i morgen SFO/eftermiddags SFO. Pædagogen har dermed mulighed for at følge barnet, både i skoledelen og SFO'en. Dermed får pædagogen et godt kendskab til barnets trivsel og får mulighed for at opbygge en positiv relation til barnet. Lærere, pædagoger og forældre har en fælles opgave, gennem samarbejde og dialog, at børnene trives og udvikles.