Praktiske informationer

SFO Morgen / Mandag til fredag kl. 06.30-08.00:

Morgenmad: Der er mulighed for morgenmad. Morgenmaden er fra kl. 06.40-07.30.

SFO Eftermiddag / Mandag til torsdag kl. 15.30-17.00 fredag kl.13.45-16.30
Eftermiddagsmad: Der tilbydes frugt, når børnene kommer i SFO efter skole.

Dagsrytme:

Morgen SFO:

  • Kl. 06.30: Åbning i SFO. Vi tilstræber en stille og rolig morgenstund, hvor der tilbydes gratis morgenmad. Børnene kan lege, læse historie, spille spil.
  • Kl. 07.55: Vi gør klar til skolestart kl. 8.10.

Eftermiddags-SFO:

  • Kl. 15.35: Når barnet kommer i SFO, kan barnet vælge mellem flere aktiviteter eller lege i ”Basen.”
  • Kl. 16.45: De forskellige aktiviteter stopper, der ryddes op i fællesskab. Børnene samles omkring basen.
  • Kl. 17.00: Lukker SFO – Kl. 16.30 om fredagen.

I SFO'en har vi små legekroge/rum, hvor børnene kan fordybe sig i bl.a. rollelege og spil. Der er mulighed for kreative sysler i ”Basen”. Når det gælder de mere fysiske lege, har vi adgang til gymnastiksal, multisal, aktivitetsrum, bordtennisborde og wizefloor. Udendørs er der adgang til gynger, svævebane, forhindringsbane, sandkasse og bålplads. Der udkommer en aktivitetsplan hver måned, der skal give et overblik over, de aktiviteter barnet kan tilmelde sig. Det er et ønske, at barnet deltager i aktiviteten den fulde tid, og derfor først tidligst kan afhentes ved aktivitetens afslutning. Sluttiderne for aktiviteterne vil fremgå af aktivitetsplanen.

Aflevering og afhentning af børn:

  • Når barnet kommer i SFO, tager barnet kontakt til en voksen, som registrerer barnet på Aula "KOMME/GÅ", og ved afhentning gives besked til en voksen, så registreringen kan afsluttes.
  • Det er vigtigt at børn, forældre eller dem der afleverer/henter barnet, kontakter en ansat. Når barnet hentes, skal barnet også selv kontakte en voksen, så vi får sagt ordentlig farvel til hinanden.
  • Hvis barnet skal hentes af andre, ved sygdom eller barnet har fri, giv os venligst besked.

Kontakt os:

SFO: 43 56 02 01     Skolens kontor: 43 73 58 61
 

SFO’en i skoleferier:

I skoleferier er der åbnet i SFO'en mandag - fredag for børn, der er indmeldt i skolens SFO. I skal tilmelde jeres barn på Aula "Kalender - Anmod om ferie", hvis barnet skal passes i SFO'en i skoleferier. Hvis I ikke har brugt "Anmod om ferie" før, er I velkomne til at kontakte skolens kontor.

I sommerferien er der lukket i Strandgårdskolens SFO’en i ugerne 28, 29 og 30 for 0.-3. årg. og yderligere i uge 31 for 4. -6. årg. Der er mulighed for pasning i èn anden af SFO’erne i kommunen. Der følger kendte pædagoger fra Strandgårdskolens SFO med til den SFO, der har åbent.

I sommerferien er der åbent for I-klasse-børn på Strandgårdskolen.

Samarbejde mellem skole og SFO:

Der er oprettet klasseteams bestående af lærere og pædagoger. I disse teams drøftes bl.a. klassens trivsel, hvordan man støtter barnets relationer i skole/SFO, og hvad der skal arbejdes med fremadrettet.

Pædagogerne er med i undervisningen og deltager i aktiviteter i skolen. Pædagogen er med til efterårets skole/hjem samtaler og er med til efterårets forældremøde. Pædagogerne er også i morgen SFO og eftermiddags SFO. Pædagogen har dermed mulighed for at følge barnet, både i skolen og SFO'en. Dermed får pædagogen et godt kendskab til barnets trivsel og får mulighed for at opbygge en positiv relation til barnet.

Lærere, pædagoger og forældre har en fælles opgave gennem samarbejde og dialog, at børnene trives og udvikles.