Om Viben SFO

I Viben SFO går der ca. 240 børn fordelt på de tre afdelinger, og alle børnene er elever på Vibeholmskolen. Der er et tæt samarbejde mellem SFO og skole, og pædagogerne fra SFO'en er også en del af dagligdagen i indskolingen.

Børnene er inddelt i tre afdelinger: børnene fra 0. kl. holder til i Byggeren, børnene i 1.-3. kl. holder til i Krudthuset, og børnene i 4.-6. kl. holder til i FK.

Aftenklubben er forbeholdt børn fra 6.-9. kl., og klubben holder til i FK.

På skolefridage samles børnene i Krudthuset.

 

Skoleåret 2021-22

I skoleåret 2021-22 er SFO'en under ombygning, da Byggeren skal rives ned til fordel for støjvolden. Krudthuset udvides, så det fremover bliver SFO for alle børn i 0.-3. klasse. 

Frem til byggeriet er færdigt, er der SFO i skolegården og i klasselokaler for eleverne i 1.-3. klasse. Børnene i 0. klasse er på Byggeren.