Bayram Yüksel (A)

Bayram Yüksel er medlem af Socialdemokraterne (A)

Civilt erhverv: Sprogskolelærer

Født: 1963

Bor på Vibeholms Vænge

I byrådet siden: 2010

Politiske mærkesager:

Vores børn er vores fremtid, og derfor skal de have en god start på deres barndoms– og ungdomslivet. Vi skal motivere dem til at tage en uddannelse og klargøre dem til voksenlivet.

Vi skal som socialdemokrater opbygge Ishøj identitet og fællesskab gennem fritidsaktiviteter for både unge og voksne, og huske på at vi alle er medborgere uden at tænke på ”dem” og ”os”.

Vi skal lave nyttige projekter og prioritere vores samarbejde med Jobcenter samt virksomheder, således ledigheden falder i Ishøj.

Mine mærkesager er:

  • En god start og trivsel for alle børn i Ishøj
  • Alle skal have mulighed for at uddanne sig
  • Dialog og samarbejde mellem erhvervsliv og jobcenter
  • At styrke Ishøjånden og øge trygheden
  • At øge de sundhedsfremmende tiltag
  • Fritidstilbud for børn, unge og voksne
  • En værdig alderdom
  • At inkludere alle borgere i beslutningsprocesser
  • At beskytte naturen og miljøet

Medlem af følgende politiske udvalg: