Referat
Folkeoplysningsudvalget lørdag den 31. august 2019 kl. 09:30

FOLU møde på intern konference Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Erik Schlichting vælger dagens sang.

På næste møde vælger Michael Krøll Eriksen dagens sang.

Indstilling

Erik Schlichting valgte sangen "Nu falmer skoven trindt om land".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Idrætsnyt har i juni 2019 skrevet en artikel om "Den danske japaner" Katrine Pedersen fra Ishøj Karate Klub
  Artiklen er vedhæftet.
 2. Den 10. august blev årets sidste Byhavefestival afholdt, hvor flere foreninger var repræsenteret.
 3. Torsdag den 5. september 2019 markeres Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte i et samarbejde mellem Ishøj Kommune og Ishøj Marineforening. De i alt 100 både tidligere og nuværende udsendte, som er bosiddende i Ishøj Kommune, har modtaget en personlig invitation til at deltage i et arrangement på Strandvangen 54 kl. 17.30-19.30. 
 4. Center for Kultur og Fritid har sammen med Ishøj Idræts & Fritidscenters idrætsinspektør og nye køkkenleder inviteret Ishøj Idrætsråd til præsentation og dialog om fremtidigt samarbejde ved cafedriften. Enkelte foreninger er indkaldt til separate møder.
 5. Center for Kultur og Fritid har den 6. juni 2019 afholdt møde med Ishøj Tennisklub, hvor faciliteter og fremtidige scenarier i henhold til byudviklingszone blev drøftet.
 6. Center for Kultur og Fritid har den 6. juni 2019 afholdt møde med TIIF Fodbold, hvor faciliteter og anlægsønsker blev drøftet.
 7. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til Ishøj Sportsrideklub, Ishøj Karate Klub, Budo Sportskarate Ishøj, Torslunde-Ishøj Rottweilerklub som har deltaget i store mesterskaber. Bevillingsbreve er vedhæftet dagsordenen. 
 8. Guide til foreningslivet for mennesker med særlige behov udgivet af IFEL Specialsport (en sammenslutning af foreninger) uddeles på mødet.
 9. Tidsskrifterne Spektrum nr. 21 og Uddannelsesbladet nr. 04, 2019 fremlægges på mødet.

Indstilling

Tilføjelse af punkt nr. 10:
Center for Kultur og Fritid oplyser, at tilslutningen til de foreningsbaserede aktiviteter i sommerens ferieaktivitetsfolder har været meget begrænset. Center for Kultur og Fritid fortsætter med at opfordre foreningerne til at tilbyde aktiviteter for Ishøjs børn og unge i skoleferierne.

Pkt. 1 - 10 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremsender ansøgning om et ekstraordinært tilskud på 45.000 kr. inkl. moms til indkøb af scoringstavle til henholdsvis Ishøj Skole og Strandgårdskolen.

Sagsfremstilling

Der ansøges om en elektronisk scoringstavle til Ishøj Skolehal og hallen på Strandgårdskolen.

I Ishøj Skolehal eksisterer der allerede en scoringstavle, men grundet anlæggets alder er det ikke længere muligt at skaffe de nødvendige reservedele for at holde det i drift. Scoringstavlen benyttes både af skolen og foreninger. Følgende foreninger er tildelt tid i Ishøj Skolehal: TIIF Badminton, TIIF Gymnastik, TIIF Fodbold og FC Ishøj.

I hallen på Strandgårdskolen har der ikke tidligere været opsat scoringstavle, men det er et ønske fra foreningsbrugere samt skole at der opsættes en scoringstavle, som også vil fungere som ur. Følgende foreninger er tildelt tid i hallen på Strandgårdskolen: BK Ishøj Flamme, Ishøj IF, Ishøj Badminton Klub, Ishøj Volley og Beachvolley Klub.

Tilbud og specifikation fra Unisport er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 45.000 kr. inkl. moms til indkøb af de to scoringstavler.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgiften til indkøb af de to scoringstavler udgør 80.000 kr. inkl. moms.

Der søges om et ekstraordinært tilskud på 45.000 kr. inkl. moms. Ishøj Skole og Strandgårdskolen vil afholde det resterende beløb på i alt 35.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Efterspørgsel om mulighed for at male sidevæggene i hallen på Strandgårdskolen mørkere af hensyn til boldene.
  Center for Kultur og Fritid følger op på efterspørgslen.
 2. Efterspørgsel om mulighed for automatik eller adgang til at åbne ovenlysvinduer ved behov i hallen på Strandgårdskolen.
  Center for Kultur og Fritid følger op på efterspørgslen.
 3. Undren over blokering af flere baner til undervisning i Ishøj Svømmehal og oplevelse af, at det går ud over brugerne, når foreninger/lejere kommer til tidligere.
  Center for Kultur og Fritid vil følge op på det. 
 4. Lift som bruges til kørestolsbruger i varmtvandsbassin i Ishøj Svømmehal er tit ude af drift.
  Svømmehallen er opmærksom på det, og det er aftalt, at reservedele skal skiftes ud.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.