Referat
Ishøj Byråd onsdag den 26. maj 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen - ekstraordinært møde - OBS ! - der er ikke adgang for offentligheden.

Resume

Der har været en stigning i smittetallene i Ishøj de seneste uger. Der er registreret 29 nye smittede siden i fredags og 59 nye smittede den sidste uge. Lørdag var den testjusterede incidens på 211, men er siden faldet. Mandag var den testjusterede incidens faldet til 196 og tirsdag til 184. Den almindelige incidens tirsdag var opgjort til 258,1 pr. 100.000 borgere de sidste 7 dage.

Smitten på skoleområdet har været stigende den seneste uge, og der er bekymring omkring smittebillede på Vejlebroskolen, som er drøftet med Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag den 25. maj. Drøftelserne genoptages den 26. maj.  

Vi har fået kendskab til smittede med særlige varianter i Ishøj. Dette indgår i drøftelserne med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsministeren har via medierne meldt ud, at incidens-grænsen for automatisk nedlukning hæves til 300.

Sagsfremstilling

I modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, ligger der en mulighed for at lukke en række områder eller tilbud ned, hvis den testjusteret incidens overstiger 100, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om tilbud inden for børne- og undervisningsområdet og kultur- og fritidsområdet. Det vil sige:

- Dagtilbud og private pasningsordninger

- Grundskoler

- SFO og klubtilbud

- Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

- Lokaler og lokaliteter hvor der udøves kultur-, idræts, fritids- og foreningsaktiviteter.

Det vil desuden være en betingelse, at det vurderes, at et påbud om lukning af de pågældende institutioner, lokaler og lokaliteter er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv forebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Det er i sidste ende Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer, om der er grundlag for at opretholde en lukning af det konkrete område, hvilket de skal gøre inden for 48 timer af en evt. nedlukning. Lovgivningen er udarbejdet for, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke skal være det forsinkende led, når der er behov for at handle hurtigt, omvendt kan de træffe en kontrabeslutning, såfremt de ikke vurderer, at der er tilstrækkeligt grundlag for at opretholde lukning af pågældende område. Det betyder i praksis, at der bør søges rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt der ønskes en nedlukning af konkrete områder, som en del af en smitteforebyggende indsats.

Såfremt skoler eller dagtilbud nedlukkes skal kommunen fortsat tilbyde børn nødpasning, såfremt forældre skal på arbejde (0.-4. klasse) eller hvis eleven har særlige behov. Derudover er prøveafholdelse undtaget fra nedlukning.

Det aktuelle smittebillede
Det aktuelle smittebillede i Ishøj er fortsat, at smitten overvejende sker inden for familien. Det betyder, at når smitten først er kommet ind i familien, så er det mere reglen end undtagelsen at andre i husstanden også bliver smittet, trods smitteforebyggende tiltag. Når der sker et smitteudbrud på en institution eller et område, så kan det hurtigt sprede sig, når de smittede personer, får bragt smitten videre ind i deres familier.

Der er lokaliseret et smitteudbrud på Vejlebroskolen, hvor der aktuelt er 6 børn og en lærer smittet fra en 7. klasse. Endvidere er 3 klasser hjemsendt. Administrationen har rådført sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed den 25. maj, og med opfølgning den 26. maj. Vurderingen fra styrelsen er, at situationen på Vejlebroskolen er håndteret som den skal, og at der aktuelt ikke vurderes behov for yderligere restriktioner eller tiltag. Det er aftalt, at der følges tæt op på smittesituationen på skolen i samarbejde med styrelsen på daglig basis de kommende dage. Derudover har vi viden om et aktuelt smitteudbrud i Fitness World i Vallensbæk, hvor 4 ishøjborgere menes at være blevet smittet.

Der er ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget i morgen, hvor punkt omkring byhavekoncerter behandles med henblik på indstilling til byrådet den 1. juni.

Lovgrundlag

Epidemiloven samt bekendtgørelse om lukning og genåbning på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 samt bekendtgørelse om lukning og genåbning på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Indstilling

Byrådet drøfter den aktuelle smittesituation i Ishøj, herunder mulige indsatser.

Byrådet godkender, at der indkaldes til ekstraordinære byrådsmøder omkring coronasituationen, når den testjusterede incidens er 50 fra grænsen for automatisk nedlukning. Det betyder, at der løbende tages høje for, når grænseværdien hæves i modellen.