Referat
Medborgerforum onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2 D

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen deltager under dette punkt.

Antallet af +. 65 årige med anden etniske baggrund end dansk i Ishøj er stigende, men kun meget få familier vælger en plejehjemsplads til deres pårørende. Ishøj kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et udspil til fremtidens plejehjem i Ishøj kommune.

På den baggrund vil Merete Amdisen, formand for arbejdsgruppen gerne i dialog med Medborger- og Demokratiforum med henblik på, at få forummets input i forhold til, hvordan vi kan gøre vores plejecentre mere attraktive - også for etniske ældre.

Beslutning

Årsagen til, at der er så få borgere med anden etnisk baggrund end dansk der vælger en plejehjemsplads har formentlig flere grunde. Det kan være et Tabu-emne ligesom økonomi, sprog og det kulturelle kan spille en rolle. Der er endnu ikke lavet nogen undersøgelse om årsagen.

Det gamle familiemønster, hvor yngste søn blev boende hjemme og passede på forældrene fungerer ikke i dag. I dag flytter de unge hjemmefra, og forældrene bliver boende i en alt for stor lejlighed, uden økonomi til at flytte i noget mindre.

Input fra Medborger- og Demokratiforum:

 • Madordning til anden etniske borgere
 • Samtale med de ældre i god tiden inden plejehjemsbehov, så det ikke bliver børnene der skal tage beslutningen
 • Ambassadørordning så kendskabet til plejehjem udbredes
 • Ledsageordning - ikke nødvendigvis af faglært personale
 • Aktivitetscenter for anden etniske borgere
 • Evt. en afd. i Kærbo med f.eks. 6 værelser til de ældre af anden etnisk oprindelse
 • Åbent hus arrangement målrettet gruppen, for at fortælle om det at bo på plejehjem

 

I finansloven er der afsat 1 mia.kr.  (værdighedsmilliarden), som er penge kommunerne får fra 2016 og frem til at understøtte en værdig ældrepleje. Ishøj Kommune får 2,3 mio.kr.

Sagsfremstilling

Status på arrangement om naboskab i Ishøj Bycenter den 9. april 2016 samt planlægning af rolle/arbejdsfordeling i forbindelse med arrangementet.

Beslutning

Jette og Zein har holdt møde med Glashuset om arrangementet.

Planen for dagen er:

Kl. 12.30 - 14.00 Arrangement i/ved Glashuset (Glashusets arrangement)

Kl. 14.00 -           På ruten mellem Glashuset og Ishøj Bycenter vil der være trommer (slagkraft)

Kl. 14.00 - 17.00 Ishøj Bycenter - torvet v/biblioteket (Medborger- og Demokratiforum´s arrangement)

 • Improteater "Hat og briller" v/Jesper Friis - kr. 3.000,- (Improteatret underholder fra kl. 14.30 - ca. 30-40 min.) Der skal opstilles en scene 3x5 m
 • Underholdning af klovn i 2 timer - kr. 5.000,-
 • Uddeling af kaffe og kager - Bilka giver os 20% på køb af kager (bestilling til Bilka senest 1 uge før arrangement)
 • Stande - bl.a. til Medborger- og Demokratiforum hvor medborgerpolitikken i pixiudgave uddeles (standen bemandes af *)

 

*)

Kl. 14.00 - 15.00 Sengül og Zein

Kl. 15.00 - 16.00 Bayram og Leif

Kl. 16.00 - 17.00 Henriette og Jesper

 

Zein sørger for:

 • Scene og lyd til Improteater

 

Birgit undersøger/bestiller:

 • Rengøring i Ishøj Bycenter (bibliotekstorvet)
 • Orientering til vagterne om arrangementet
 • Lokalpolitiets evt. deltagelse i arrangementet

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Status på planlægning af byhavearrangement den 4. juni 2016.

Beslutning

Zein oplyste, at planlægning og aftaler til byhavearrangementet næsten er på plads. Arrangementet bliver noget i stil med sidste års arrangement med musikunderholdning, stande og boder, hoppeborg og evt. kamelridning.

Medborger- og Demokratiforum har afsat ca. kr. 50.000 til arrangementet.

Det er vigtigt, at det fremgår, at det er et arrangement, som Medborger- og Demokratiforum afholder i samarbejde med Ungerådet, bl.a. i programmet, annoncering i Sydkysten, på plakater m.v.

Sengül taler med Kultur- og Fritidscentret om udsendelse af brev (invitation) til foreningerne i kommunen.

Beslutning

Næste møde i Medborger- og Demokratiforum er den 27. april 2016 kl. 19.00.