Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 5. april 2017 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt på telefon 23395686

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

  1. Social Media Manager Ida Marie Wonsild orienterer om arbejdet med elektronisk kommunikation.  (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
  2. Afdelingsleder Rasmus Blichfeldt orienterer om det internationale aspekt i Ungdomsskolen.  (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
  3. Daglig leder af MedieOasen Rasmus Jensen orienterer om det daglige arbejde og fortæller om mulighederne vedrørende E – sport. (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
  4. Skriftligt oplæg fra De Almene Fag – herunder statistik (udsendes med dagsordenen).
  5. Skriftligt oplæg fra Ishøj Motor Center (udsendes med dagsordenen).
  6. Skriftligt oplæg fra Ungdomskulturhuset (udsendes med dagsordenen).
  7. Skriftligt oplæg fra Medieoasen (udsendes med dagsordenen).
  8. Orientering om klubstrukturen i Ishøj Kommune.
  9. Økonomi. Ungdomsskoleinspektøren orienterer om den aktuelle situation.

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

Da den nuværende ungdomsskoleinspektør har ønsket at gå på pension per 1. august 2017 efter ca. 20 års tjeneste, er stillingen opslået til besættelse per 1. juni 2017. Der er udarbejdet en ansættelsesprocedure med følgende tidsplan: Ansøgningsfrist den 9. april. Udvælgelse den 10. april. Indkaldelse den 11. april. Samtaler den 19. april. Ungdomsskolebestyrelsens udtalelse den 20. april. Økonomi og planudvalget den 24. april 2017 (godkendelse) . Der deltager to medarbejdere fra Ungdomsskolen i ansættelsesudvalget.

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

Primo april 2017 gennemføres en konference (internat) hvor de unge udvikler ideer. Processen faciliteres af et par medarbejdere fra Ungdomsskolen. Ungdomsskolens ledelse og ungdomsskolebestyrelsen har mulighed for søndag den 2. april kl. 11 at stifte bekendtskab med ideerne. Herefter inviteres på en arbejdsfrokost. Internatet foregår på Comwell Borupgård i Snekkersten. Adressen er Nørrevej 80 3070 Snekkersten.  På aprilmødet i ungdomsskolebestyrelsen præsenteres de unges ideer og ungdomsskolebestyrelsen inddrages i yderlige ideudvikling. Herefter sammenfattes det hele og ungdomsskoleprogrammet vedr. 2017 – 18 forventes vedtaget i ungdomsskolebestyrelsens junimøde.

 

 

 

Sagsfremstilling

Sidste år gennemførte Ishøj Motor Center en succesfuld tur til Bulgarien i efterårsferien. Turen havde mange formål, bl.a. træning under ideelle forhold, men også læring i forbindelse med at møde en fremmed kultur og få viden om historie og samfundsforhold i et land i det sydøstlige Balkan som er medlem af EU. Endvidere ved man at rejser styrker kammeratskabet og den fælles referenceramme. Det er de unge selv, der har opsøgt ungdomsskoleinspektøren og bragt rejsen i forslag. Der vedhæftes budget og beskrivelse af turen.

 

 

 

 

Bilag