Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni

Onsdag den 1. juni skal vi til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i EU. Stemmestederne åbner kl. 08.00 og lukker igen kl. 20

Her på siden kan du læse mere om, hvem der kan stemme, og hvilke muligheder du har for at stemme til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

Hvad stemmer vi om?

Vi skal stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

På hjemmesiden 1juni.dk, som Udenrigsministeriet har lavet, kan du finde flere oplysninger om, hvad vi skal stemme om, de forskellige partiers holdninger til forsvarsforbeholdet, samt en oversigt over oftest stillede spørgsmål. 

 

Her finder du flere oplysninger om valget

Ishøj Kommune søger unge (18+), som vil hjælpe til ved folkeafstemningen onsdag den 1. juni, når vi skal stemme om Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Du får titlen valgtilforordnet og skal hjælpe med praktiske opgaver, som får valgmaskineriet til at glide let på dagen.

Dine opgaver

Fx skal du hjælpe med at guide vælgerne ind i stemmeboksen og kontrollere, at der kun befinder sig en vælger i stemmeboksen ad gangen, og at stemmesedlen bliver lagt i stemmeurnen bagefter. Du kan også komme til at stå ved indgangen og tjekke valgkort, eller sidde ved et valgbord, hvor du skal registrere vælgere og udlevere stemmesedler. Når stemmeafgivningen lukker kl. 20, skal du være med til at tælle stemmer op.

Valgdagen er lang, men også en folkefest, hvor folk fejrer demokratiet. Derfor kan du forvente en god stemning på dagen, hvor folk er i godt humør.

Tjen 1760 kroner

Opgaven som valgtilforordnet er med løn og mad og drikke, samt pauser undervejs.

Du skal møde ind fra kl. 7.30 og til cirka kl. 21. Lønnen er 1760 kroner, og den er skattepligtig.
Eneste krav er, at du har valgret og på valgdagen er fyldt 18 år, har dansk statsborgerskab og bopæl i Ishøj Kommune.

Ishøj har fem valgsteder, og du skal selv sørge for transport til og fra det valgsted, du skal være på.

Har du spørgsmål kan du kontakte Lene Jensen på telefon 4357 7202 eller på mail: lje@ishoj.dk inden den 9. maj.

 

 

Du kan brevstemme fra onsdag den 20. april til lørdag den 28. maj 2022 kl. 16.00 i Borgerservice i bycenteret.

Åbningstider

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 10-14 og 15-17.30
 • Fredag: kl. 10-13

Ekstraordinært åben:

 • Lørdag den 14. maj kl. 10–12
 • Lørdag den 21. maj kl. 10–12
 • Fredag den 27. maj kl. 10–12
 • Lørdag den 28. maj kl.   9–16

Der vil være opstillet handicapboks med hæve-/sænkebord, lup, overtræksplade og forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV.

HUSK at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeberettiget), og er optaget på en valgliste, kan stemme ved folkeafstemningen. Du har valgret, hvis du

 • er fyldt 18 år.
 • er dansk statsborger.
 • har fast bopæl i riget.
 • ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Det skyldes, at afstemningen ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

Alle borgere i Ishøj tilhører forskellige valgdistrikter. Her kan du se, hvor du hører til.

Oplysninger om afstemningssted, lokale og tid samt valgbord-nummer, vil stå på dit valgkort, som du modtager med posten før valgdagen.


Ishøj Forsamlingshus (Ishøj Bygade 82)

Her skal du stemme, hvis du bor i et af disse områder:

 • Industrikrogen
 • Baldersbækvej
 • Broenge
 • Baldershøj
 • Området beliggende vest for motorvej E20/E47/E55

Vibeholmskolen (Vibeholms Vænge 129 - festsalen)

Her skal du stemme, hvis du bor i et af disse områder:

 • Gadekæret
 • Pilegårds Vænge
 • Strandgårdsparken
 • Vibeholms Vænge
 • Ørnekærs Vænge

Gildbroskolen (Gildbrovej 39 - multisalen)

Her skal du stemme, hvis du bor i et af disse områder:

 • Vejlebrovej 45-65 og 132-182
 • Gildbrovej 41-61
 • Vejledalen 2-28
 • Området beliggende nord for Ishøj Stationsvej mellem den vestlige motorvej E20/E47/E55 og Jernbanelinien

Strandgårdskolen (Ishøj Søvej 200 - multisalen)

Her skal du stemme, hvis du bor i et af disse områder:

 • Vejleåparken
 • Ishøj Boulevard
 • Fasanskellet
 • Industriskellet
 • Industrivangen

Ishøj Bycenter (Ishøj Østergade 28 - Kulturium)

Her skal du stemme, hvis du bor i et af disse områder:

 • Ishøj Østergade
 • Ishøj Centervej
 • Området beliggende øst for jernbanelinjen bortset fra Fasanskellet, Industriskellet og Industrivangen

Du får dit valgkort med posten

Valgkortet indeholder oplysninger om afstemningssted, lokale og tid samt valgbord­nummer.

Har du ikke modtaget valgkortet senest fredag den 27. maj 2022, eller mener du, at dit valgkort er forkert udfyldt, skal du rette henvendelse til Ishøj Kommune, Borgerservice, Ishøj Nørregade 7 i åbningstiden eller på tlf. 43 57 75 75.

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 1. juni 2022, har du mulighed for at stemme derhjemme.

Du skal aflevere et ansøgningsskema, så vi har det senest fredag den 20. maj 2022 kl. 18.00. Du kan finde ansøgningsskemaet på borger.dk eller i Borgerservice fra den 4. maj 2022.

Når vi har modtaget din ansøgning om at stemme i hjemmet, vil du få besked af Borgerservice om, hvornår du vil få besøg. Afstemning i hjemmet sker under overværelse af to tilforordnede vælgere.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted.

Afstemningssted 5 (Kulturium i Ishøj Bycenter) har en stemmeboks udstyret med forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV.

Du skal aflevere et ansøgningsskema, så vi har det senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00. Du kan finde ansøgningsskemaet på borger.dk eller i Borgerservice fra den 4. maj 2022.

Handicappede og gangbesværende kan på valgdagen onsdag den 1. juni 2022 blive kørt til og fra valgstederne i Ishøj Kommune.

Du kan ringe senest fredag den 20. maj kl. 13.00 til Ishøj Kommunes kørselsafdeling på tlf.nr. 43 57 71 86. Her skal du oplyse om navn, adresse, valgsted og dit telefonnummer.

Regler for opsætning af valgplakater til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet er de samme, som til andre valg. 

Læs mere her

Plakater må hænges op fra lørdag den 7. maj kl. 12 og skal tages ned igen senest torsdag den 9. juni.