Rådighedskatalog for budget 2024 i høring

Rådighedskataloget til Ishøj Kommunes kommende budget for 2024-27 bliver sendt i høring fra onsdag den 16. august kl. 14

Eventuelle høringssvar skal indmeldes til Ishøj Kommune senest den 5. september på mail: budget@ishoj.dk

Links til budgetmaterialet:

Rådighedskatalog opdelt på områder:

Oversigt

Økonomi- og Planudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Bygningsudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Partiforslag

16. august til 5. september
Høringsperiode

28. august
1. behandling af budgetforslag i ØPU

5. september
1. behandling af budgetforslag i Byrådet

6. september
HovedMED behandler budgettet og indkomne forslag fra LokalMED den 6. september

25. september
2. behandling af budgetforslag i ØPU

5. oktober
2. behandling af budgetforslag i Byrådet