Her finder du kandidaterne til kommunalvalget 2021

Ved kommunalvalget den 16. november kan du vælge mellem 11 partier og 63 kandidater, når du skal stemme

På denne side kan du læse om alle kandidaterne til kommunalvalget og deres mærkesager.

Vær opmærksom på at siden bliver løbende opdateret med kandidatinfo og politiske mærkesager.

Du kan også se de forskellige valgforbund nederst på siden.

Hent et samlet overblik over alle kandidater, partier og valgforbund

 

Socialdemokratiet (A) - Listeopstillet

Civilt erhverv: Uddannet folkeskolelærer og arbejder til dagligt med specialundervisning af børn og unge med ADHD og autisme.

Uddannelse: Folkeskolelærer

Født: 1972

I byrådet siden: 2005

Privat: 

I min fritid slapper jeg af med at strikke, læse bøger – helst krimier – og så går jeg lange ture.

Jeg er 49 år, gift med Martin og mor til tre dejlige unge mennesker, Ida, Jens og Kathrine. Gennem ægteskabet med Martin er jeg blevet beriget med to bonus-børn Freyja og Michael.

Politiske mærkesager

Fælles retning for Ishøj
Jeg ønsker at stå i spidsen for et byråd, der i højere grad samarbejder med borgere, lokalsamfund og på tværs af byrådets partier, for at skabe gode langsigtede løsninger til gavn for Ishøj. Det er afgørende at du som borger har tillid til vores lokale demokrati, og at byrådets politikere har tillid til hinanden – på trods af forskellige politiske ståsteder. Vi ønsker alle at gøre en positiv forskel for Ishøj uanset politisk parti, og det skal vi have respekt for i samarbejdet.
Alle er vigtige i udviklingen af fremtidens Ishøj, derfor bør ingen vigtige beslutninger træffes med snævre flertal i byrådet.
En stemme på Socialdemokratiet er en stemme på samarbejde.

Fællesskabet er vores styrke
Jeg oplever Ishøjs stærke fællesskaber overalt hvor jeg færdes. De mange lokale fællesskaber er vores styrke, og dem skal vi værne om. Alle i Ishøj fortjener at være en del af et fællesskab på deres egne præmisser – uanset alder, køn eller etnicitet De mange måneder med nedlukning på grund af corona, har vist os, hvor vigtige fællesskaber er for at vi trives. Derfor skal vi investere i trivsel.
En forudsætning for at vi trives er, at vi føler os trygge. Jeg ønsker et endnu tættere samarbejde med politiet omkring den tryghedsskabende indsats i Ishøj gennem indsatsen “Ishøj passer på Ishøj”. Socialdemokratiet tager afstand fra asocial og utryghedsskabende adfærd.
I Ishøj passer vi på hinanden.

Stabil økonomi – mere velfærd
Det kan lyde kedeligt, men en stabil økonomi er forudsætningen for udvikling og velfærd. Derfor vil jeg arbejde for at nedbringe ledigheden i Ishøj – gennem styrket uddannelse, opkvalificering af ledige og et attraktivt erhvervsklima, som kan skabe grobund for nye arbejdspladser. Stabil økonomi er også betinget af stabile skatteindtægter. Derfor skal vi tænke i bæredygtige muligheder for fremtidig vækst, så Ishøj fortsat er en attraktiv kommune i udvikling med trygge børnehaver, gode skoler og en ældrepleje i top.

 

 

Civilt erhverv: Gymnasielærer i matematik og fysik

Født: 1980

Bor i Vejleåparken

I byrådet siden: 2014

Politiske mærkesager:

Jeg har siddet i byrådet de sidste to valgperioder, og har i foråret påtaget mig opgaven som gruppeformand i en tid, hvor vi skal samle og revitalisere vores parti. Jeg tror på, at Socialdemokratiet er det bedste parti til at samle mennesker og i fællesskab at udvikle rammen om det gode liv.

Mine mærkesager er fortsat at sikre gode daginstitutioner og skoler til vores børn, samt udviklingen af Ishøj som et godt sted at bo for den mangfoldighed af mennesker, som har deres liv og hverdag i vores by. Herunder at vores almene boligområder bliver trygge og attraktive for alle – ung som gammel, rig som fattig og alle etniciteter.

Vores kommunale skoler fravælges i dag af hver tredje familie. Vi skal sætte alle kræfter ind på, at gøres folkeskolen så god, at den ikke fravælges af frygt for kvalitet og mistrivsel.

Og så skal vi arbejde på, at Ishøj bliver stadigt mere økonomisk uafhængig af tilskud fra staten.

 

 

Civilt erhverv: Jeg arbejder med salg

Født: 1971

Bor i Ishøj Landsby

I byrådet siden: 2010

Politiske mærkesager

Min første mærkesag er arbejdet omkring børn og unges trivsel.
For mig er kommunens børn og unges mentale og fysiske sundhed et stort omdrejningspunkt i mit arbejde i byrådet. Jeg vil endnu engang arbejde for, at særligt de sårbare børn og unge kan få den støtte, som de har brug for, sådan at de kan få en opvækst præget af mental og fysisk sundhed. Dertil vil jeg arbejde videre med muligheden for, at alle kan få den rette uddannelse og beskæftigelse.

Den anden mærkesag, som jeg gerne vil kæmpe for er, at der kommer flere grønne og vilde områder i hele Ishøj, sådan at alle borgere altid har naturen lige ved hånden. I Ishøj har vi allerede meget forskellig natur, hvor man kan få mange naturoplevelser, blandt andet i Landsbyskoven eller i Strandparken, men jeg ønsker, at der skal skabes endnu mere bynær natur i hele kommunen.

 

 

 

 

Civilt erhverv: Arbejder hos Miljøstyrelsen

Uddannelse: Biolog

Født: 1974

Bor i Fasanskellet

Privat: 

Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Baldershus og har boet i Ishøj siden 2015.

Politiske mærkesager

Mit fokus er på kommunens udvikling og særligt, at vi styrker den grønne profil. Vi skal sikre og styrke de grønne oaser vi har, og der skal stilles flere grønne krav i vores lokalplanlægning. Vi skal udvikle vores unikke stisystem yderligere, så flere tager cyklen, og vi skal sikre der er gode muligheder for miljøvenlig kollektiv transport. Nå ja, og Ishøj har ret til ordentligt internet – derfor skal vi understøtte udrulningen af fibernet i hele kommunen.

Vi skal gøre det endnu bedre i den nære velfærd for de ældre, børnene, og de udsatte.

Vi skal tage afsæt i den enkeltes behov og livssituation. Lad os afbureaukratisere og stole mere på de fagprofessionelle medarbejdere. Og så skal vi satse hårdt på at få ledigheden ned. Det er godt for den enkelte, og flere i arbejde er nøglen til at finansiere velfærd og udvikling.

 

 

Civilt erhverv: Handymand hos politiet i Roskilde

Født: 1963

Bor i Vejleåparken og har boet i Ishøj siden 1972.

Politiske mærkesager

Jeg mener at Ishøj er en skøn kommune at bo i, med fantastisk natur og dejlige mennesker. Jeg har i en lang årrække kørt med post og pakker i Ishøj, så jeg kender stort set hver en lille krog af kommunen. Med 24 år i byrådet har jeg fortsat mange ambitioner og jeg stortrives i det politiske arbejde.

Som byrådsmedlem sætter jeg en stor ære i at fremme og udvikle Ishøj, så den bliver den optimale kommune for både erhvervsdrivende og ansatte, men i særdeleshed den dejligste kommune for byens borgere.

Mine mærkesager er:

 • Et mere bæredygtigt Ishøj
 • Det skal være trygt at blive gammel i Ishøj
 • Kulturen skal genoprettes og foreningslivet skal styrkes
 • Der skal være plads til de unge (De unges ambassadør)
 • Vi skal leve sundere i Ishøj

Jeg kan, hvis du vil!

 

 

Civilt erhverv: Tidligere lokalbetjent, nu ansat som konsulent på Politiken

Født: 1950

Bor i Strandområdet

Politiske mærkesager

Øget beskæftigelse gennem uddannelse
En af de største udfordringer i kommunen er at få flere i arbejde. Derfor skal vi arbejde målrettet på velfungerende uddannelser fra folkeskole niveau. Når børnene bliver til unge mennesker, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bringe dem videre i tilværelsen – både bogligt og praktisk fagligt – og sikre en effektiv indsats fra kommunens eget jobcenter.

Gør en god by endnu bedre
Sammenhold, fællesskab og god integration skaber en stærk kommune. Efter seks årtier i kommunen er jeg stadig glad for den daglige kontakt med mine medborgere. Det er igennem de lokale fællesskaber, vi skaber stolthed ved at være Ishøj-borger, så jeg vil arbejde for at styrke foreningslivet med fokus på folkesundhed, balance i kulturlivet og tryghed i samværet. Vi skal tænke grønt og kan godt gøre det samtidig med, at vi forbedrer trafikforholdene.

Stå sammen om Ishøj – stem Højmark

 

Civilt erhverv: Faglig leder i Ishøj Kommune

Født: 1981

Bor i Vildtbaneparken

Politiske mærkesager

Man skal som borger i Ishøj opleve at blive hørt og hjulpet, hvis man oplever udfordringer. Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Ishøj Byråd.

Alle skal opleve at have lige rettigheder og muligheder.

Børn i udsatte familier
Jeg vil fokusere på at sikre lighed og ens rettigheder og muligheder for alle børn og unge i Ishøj. Vi skal lytte og reagere når vores medborgere rækker ud efter støtte.

Børn & uddannelse
Alle børn og unge skal have mulighed for at udleve deres drømme og få de bedste muligheder i livet, uanset baggrund og opvækst. Uddannelse er grundstenen til en god fremtid.

Alle unge skal værre uddannelsesparate når de går ud af folkeskolen.

Sundhed & omsorg
Jeg vil arbejde for mere tid til omsorg og nærvær blandt ældre. Alle ældre har ret til en tryg alderdom i Ishøj. Vi skal have mennesket i centrum i alt hvad vi gør.

En stemme på mig, er en stemme på klare visioner, forbedringer og udvikling i Ishøj kommune.

 

Civilt erhverv: Økonomisk konsulent i Tårnby Kommune

Født: 1980

I byrådet siden: 2014

Privat: 

Jeg er 40 år, og gift med Hatice. Sammen har vi 3 børn og bor på Ørnekærs Vænge.

Jeg sidder i Byrådet på ottende år, og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget, hvor jeg er formand.

Politiske mærkesager

Jeg ønsker et Ishøj med et stærkt fællesskab, solidaritet og sammenhængskraft.

Et Ishøj, hvor der er mere plads til naturen. Her er det vigtigt at vi fastholder fokus, stiller krav til mere biodiversitet samt stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infrastruktur. Grønne åndehuller i bybilledet, som understøtter fællesskabet.

Et Ishøj, hvor alle børn og unge har en tryg opvækst, en god skolegang og en aktiv fritid. Vores børn er vores fremtid, de skal have mulighed for at uddanne sig og bidrage til fællesskabet.

Et Ishøj, hvor der bliver taget hånd om hjemløse og psykisk sårbare. Et stigende antal unge har psykiske problemer. Dem skal vi nå, så de bliver ved med at være en del af fællesskabet.

 

 

Civilt erhverv: Folkepensionist. Tidligere engelsk korrespondent

Født: 1954

Bor i Vejleåparken

Politiske mærkesager

Jeg bor i Vejleåparken og er meget glad for at bo her. Jeg deltager i det frivillige arbejde og de Helhedsplaner der har været og er. Her er bl.a. økonomisk rådgivning, som har mange familier har haft stor glæde af, så udsættelser nu er sjældne her.

Jeg vil gerne vælges til byrådet og arbejde især for de ældre.

Jeg vil bl.a. arbejde for, at de etniske minoriteter får bedre forhold.

Det er kendt, at når en person bliver dement, så mistes det tillærte sprog først, og vedkomne kan kun huske deres modersmål. Det bliver utroligt ensomt for mange.

Jeg kunne godt tænke mig, at der blev indrettet afdelinger, hvor f.eks. personer fra Pakistan er sammen og at plejepersonalet kan tale Urdu. På samme måde med andre grupper.

Affaldssortering er også et område, hvor man skal huske de ældre og ind tænke tid til hjælp med at sortere og aflevere. Lommepengejobbere – måske en idé.

Ishøj er en god kommune at blive gammel i, men kan godt gøres bedre.

 

 

Civilt erhverv: Respiratorisk hjælper

Født: 1996

Bor i Vejleåparken

Politiske mærkesager

Jeg har været afdelingsformand i DSU Ishøj-Vallensbæk siden 2019, og aktiv i partiet og DSU siden 1. maj 2016.

Jeg er rigtig stolt af at være DSU’s kandidat til byrådet i Ishøj. Vi har brug for nye, unge kandidater til at kæmpe for at løse de problemer, der især går ud over unge i Ishøj.

Det gælder især kriminaliteten og manglen på uddannelse og arbejde. Det er tre områder der hænger sammen, og betyder meget for mig personligt.

Jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi skaber bedre forhold for de unge så tidligt som muligt, og som svært ordblind har jeg også selv mærket, hvad det vil sige, når folkeskolen svigter dem, der har brug for støtte.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg bl.a. kæmpe for:

 • Obligatorisk screening for ordblindhed og talblindhed.
 • En socialrådgiver tilknyttet skolerne.
 • Ret til individuel uddannelsesvejledning til alle.

 

 

Civilt erhverv: Fleksjobber

Født: 1974

Bor i Vildtbanegård

Politiske mærkesager

Handicapområdet er en af mine helt store mærkesager. Som mor til to fysisk og psykisk handicappede børn, ved jeg hvor vigtigt det er at man både som handicappet og pårørende føler at man får den hjælp man har behov for, og at man føler at man har et godt samarbejde med sin kommune. Det er at være pårørende til et menneske med et handicap, kræver utrolig meget, så at føle sig hørt og forstået giver tryghed, og overskud til at være der for sine nærmeste.

Ældreområdet er et andet af mine mærkesager. Det skal være trygt at blive ældre i Ishøj kommune, uanset om man har behov for hjælp i eget hjem eller man har behov for en plejehjemsplads. I Ishøj stiger andelen af ældre medborgere, men på trods af dette skal vi stadig kunne give de ældste borgere en tryg og værdig alderdom. Det skal være rart og hyggeligt at bo i kommunens plejecentre og det skal være muligt at blive i eget hjem så længe som muligt, med den støtte og hjælp som man har behov for.

 

 

Civilt erhverv: Sprogskolelærer

Født: 1963

Bor på Vibeholms Vænge

I byrådet siden: 2010

Politiske mærkesager

Vores børn er vores fremtid, og derfor skal de have en god start på deres barndoms– og ungdomslivet. Vi skal motivere dem til at tage en uddannelse og klargøre dem til voksenlivet.

Vi skal som socialdemokrater opbygge Ishøj identitet og fællesskab gennem fritidsaktiviteter for både unge og voksne, og huske på at vi alle er medborgere uden at tænke på ”dem” og ”os”.

Vi skal lave nyttige projekter og prioritere vores samarbejde med Jobcenter samt virksomheder, således ledigheden falder i Ishøj.

Mine mærkesager er:

 • En god start og trivsel for alle børn i Ishøj
 • Alle skal have mulighed for at uddanne sig
 • Dialog og samarbejde mellem erhvervsliv og jobcenter
 • At styrke Ishøjånden og øge trygheden
 • At øge de sundhedsfremmende tiltag
 • Fritidstilbud for børn, unge og voksne
 • En værdig alderdom
 • At inkludere alle borgere i beslutningsprocesser
 • At beskytte naturen og miljøet

 

 

 

Civilt erhverv: Lægesekretær

Født: 1969

Bor i Gadekæret

Politiske mærkesager

Små fællesskaber = et stort fællesskab
Fællesskaber kan en masse og det skal vi drage nytte af. Vi skal som folkevalgte være bedre til at lytte og inddrage de mange gode ressourcer i lokalsamfundet.

Arbejdsmarkedspolitik
Jobcentret skal sikre en tidlig indsats for alle – og der skal lyttes til borgerne og de problemstillinger de har.
Vi skal understøtte uddannelse af ledige – således at rekruttering til de områder, hvor vi mangler personale bliver nemmere.

Tryghed
SSP-arbejdet skal opprioriteres, og vi skal fortsat bruge de frivillige ressourcer der er til i lokalsamfundet til gavn for alle i Ishøj.
Der skal være konsekvens for dem som overtræder loven. Men når straffen er udstået – skal vi bidrage til at de ikke falder tilbage i kriminalitet.

Ældrepolitik
Ældreområdet har mange facetter. Der er både ældrepolitik for dem som bor i eget hjem – og så er der ældre politik for dem som bor i vores plejeboliger. Vi skal sikre en værdig ældrepleje med fokus på den gode tone mellem medarbejdere og borgere.

 

 

Civilt erhverv: Pædagog

Født: 1976

Bor i Vejleåparken

Privat: 

Jeg har boet i Ishøj hele mit liv. Jeg har 4 børn og arbejder til dagligt i en ledelses og koordinerende stilling med unge i Ishøj og omkring kriminalitetsforebyggende arbejde.

Politiske mærkesager

Jeg tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet. Mine mærkesager er:

Tryghed
Borgerne i Ishøj har brug for at der bliver skabt mere tryghed, at der skabes bedre dialog mellem generationerne i kommunen, så alle bliver en del af et positivt fællesskab.

Børn & unge
Jeg ønsker at gøre en forskel for den enkelte borger, og være med til at sætte en positiv retning for Ishøjs børn og unge.
Børn og unge er grundstenen for vores fremtid, hvilket betyder, at vi skal turde at stille krav til de forældre, der ikke tager ansvar for deres børns færden og opførsel.

Ældre & sårbare
Jeg vil bidrage til, at udvikle Ishøj og kæmpe for, at alle ældre og får et værdigt liv. Vi skal værne om vores sårbare og ældre. De fortjener et liv i med ordnede boligforhold, kompetent pleje, tryghed og stabil omsorg

 

 

Civilt erhverv: Biblioteksleder

Født: 1971

Bor i Strandområdet

Politiske mærkesager

Som jeres kandidat lover jeg at være modig, når beslutninger skal træffes. De modige beslutninger er langsigtede, sjældent populære, men dem som gør, at Ishøj er en veldrevet selvstændig kommune. Jeg vil arbejde for at skabe samling og et stærkt fællesskab i den socialdemokratiske gruppe og i byrådet.

Miljø
Danmark, og dermed også Ishøj kommune, har tilsluttet sig FNs Verdensmål. Jeg vil i byrådet arbejde for at vi i Ishøj får engage- ret borgerne i Verdensmålene. Det kan være gennem skolerne, frivillige foreninger, grundejerforeninger. Jo flere vi er, jo lettere kommer vi i mål.

Fælleskab
Kommune betyder fællesskab og fællesskabet er for alle i Ishøj. Jeg vil arbejde for, at vi bruger de muligheder der er, for at involvere borgerne, på tværs af alder, køn, etnicitet og hvor man bor i kommunen.

Jeg vil bidrage til at vores politiske beslutninger bidrager til at gøre Ishøj økonomisk bæredygtig og understøtte understøtter at vi kommer i mål med Verdensmålene.

 

 

Civilt erhverv: Aktuar i Topdanmark

Født: 1993

Bor i Ishøj Centrum

Privat: 

Jeg er 28 år gammel og har hele mit liv boet i Ishøj. Jeg har en kandidatgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet og arbejder som aktuar i Topdanmark.

Ud over at gå til sport og musik, sidder jeg stadig aktivt i to ud af de tre foreningsbestyrelser, som jeg har været en del af. 

Politiske mærkesager

Min passion for aktivt at tage ansvar dér, hvor jeg er, er stor. Derfor er det på tide at handle og være med til at udvikle den kommune, jeg bor og trives i.

Vores kommune bliver ofte nævnt, når det gælder de kedelige målinger på landsplan. Det skal vi gøre op med, da Ishøj fortjener bedre omtale. Jeg vil arbejde for ét fælles Ishøj og for

 • At vi giver vores unge de bedste forudsætninger for, at de kommer igennem uddannelsessystemet.
 • At vi binder Ishøj endnu bedre sammen gennem flere sociale og kulturelle aktiviteter.
 • At vi fortsat tilbyder vores ældre forskellige aktiviteter, samt mere trygge rammer.
 • At vi vækster i erhvervslivet, så vi kan tilbyde flere arbejdspladser.

 

 

Radikale Venstre (B) - Listeopstillet

Civilt erhverv: Senior IT Projektleder

Uddannelse: Civilingeniør

Født: 1979

Privat:
Gift og har 3 børn. Jeg er veteran med tidligere udsendelser i Kosovo og i Afghanistan. 
Jeg er en aktiv borger i Ishøj, jeg er både natteravn og træner for børn i Ishøj IF.
Jeg er forholdsvis ny i politik, og jeg mener heller ikke, at jeg er en typisk politiker i Ishøj.

Politiske mærkesager:

 • Styrkelse af erhvervsområdet
 • Børn og unge, især skoleområdet
 • Tryghed i bybilledet og lokaldemokrati  

 

 

Civilt erhverv: Har arbejdet med personskader igennem næsten 25 år, ved henholdsvis staten og i det private.

Uddannelse: Jurist

Født: 1965

Privat:
56 år og mor til en fantastisk søn. Jeg har boet på Vestegnen siden 1970érne, så Vestegnen løber i mit blod (ja, jeg har også arbejdet i Bilka). Gennem de seneste 9 år har jeg boet i Ishøj, og nyder alt det, som Ishøj tilbyder.

Politiske mærkesager:

 • Miljø, selvfølgelig! Hvordan får vi diskussionerne og indsatserne ned på lokalt niveau – så det virker?
 • Lige ret og ligestilling: Det burde i 2021 være det mest naturlige, at alle er lige og har de samme rettigheder, men… Køn, etnicitet, alder og meget mere, skaber fortsat ulighed.
 • Uddannelse og beskæftigelse hænger sammen. Hvordan sikrer vi os, at alle har nødvendig og relevant uddannelse? Hvordan sikrer vi os, at vores erhvervsliv har den nødvendige arbejdskraft? Hvordan handler vi lokalt?

 

Født: 1969

 

 

 

Det konservative Folkeparti (C) - Listeopstillet

Født: 1988

Privat:
Min fritid bruger jeg sammen med min familie og venner. Jeg sætter utrolig stor pris på at have folk omkring mig. Jeg er tidligere elitesvømmer/træner og spejderleder, og har igennem de sidste 27 år været en aktiv del af foreningslivet i Ishøj.

Politiske mærkesager:
 • Flere i beskæftigelse
 • Bedre daginstitutioner
 • Balance i boligsammensætningen
Dit valg
Vores fremtid

 

Civilt erhverv: Direktør, Oberst i Flyvevåbnet (R).

Uddannelse: A-officersuddannelse, Cand. jur./Københavns Universitet, INSEAD Business School, Fontainebleau, Frankrig.

Andre hverv: Har bl.a. været fagdommer i Arbejdsretten, Medlem af regeringens EU Implementeringsråd, medlem af Kommunekredits uddannelsesfond, Regeringens Sociale Råd, og direktør i Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner).

Født: 1947

I byrådet siden: 1980 til 2011, i perioder, i alt i 16 år, heraf som 1. viceborgmester.

Privat:
Har ledende internationale og nationale opgaver i den humanitære NGO-organisation Lions Clubs International, Herunder som Distriktsguvernør for en stor del af Danmark, Grønland og Færøerne samt bestyrelsesformand for et hjerneskadecenter i København mm.

Jeg danser Linedance i Ishøj og er aktiv keyboard-player.

Politiske mærkesager 

 • Ishøj Kommune og byrådet er til for alle borgeres skyld,

 • Der skal ske en langt større orientering af og medinddragelse af alle grupper i Ishøj i væsentlige beslutninger, herunder flere vejledende borger-afstemninger,

 • Der skal være en fornuftig balance mellem økonomi og service samt skatte – og afgiftsniveau,

 • Familien skal være i centrum, både når der tænkes, service, kultur- og fritidstilbud, uddannelse og sundhed,

 • Uddannelse og beskæftigelse har høj prioritet. Kommunen bør aktivt understøtte uddannelsesmesser og fremme af nye ideer,

 • Ældre og svage borgere skal aktivt hjælpes med rådgivning og støtte på sundhedsområdet, så de lettest kan finde og anvende relevante tilbud,

 • Erhvervslivet skal mere i fokus, bl. a. bør det oprettes en særlig IT Hot-Line, hvor virksomheder nemt kan søge hurtig hjælp ved bl. a. byggesager og andre godkendelser mv.,

 • Miljø og bæredygtige løsninger skal indtænkes i fremtidsplanerne på alle områder i kommunen med inspiration fra en kommunal miljøkoordinator og FN´s Verdensmål,

 • Ishøj skal være en tryg og en grøn kommune, hvor der samarbejdes med bl. a. Natteravnene, de frivillige foreninger, politiet og øvrige interessegrupper, og

 • Arbejdet i Ishøj Byråd bør fremover være præget af åbenhed, fornuft, forudseenhed og tværpolitisk samarbejde.

 

 

Nye Borgerlige (D) - Listeopstillet

Født: 1952

Politiske mærkesager:

Dansk mad
At vi ikke vil tillade offentlig særbehandling af muslimer – halalcertificerede varer og produkter i offentlige institutioner.

Beklædning
Vi vil ikke tillade piger/kvinder i skoler og offentlige stillinger at bære tørklæder mv. Hvad private skoler/virksomheder gør, må de selv om, samt i fritiden.

Kontanthjælp
Syge og nedslidte skal have en enklere og hurtigere vej til førtidspension. I et borgerligt samfund betyder det samtidig, at raske og rørige må tage ansvar for deres eget liv.

 

 

Født: 1961

 

 

 

Født: 1951

 

 

 

Socialistisk Folkeparti (F) - Sideordnet opstillet

Civilt erhverv: Arbejder på Ishøj Apotek

Uddannelse: Farmakonom

Født: 1970

Privat:

Jeg er 50 år, er gift og har 3 børn. Jeg er vokset op i Ishøj og derfor føler jeg mig forpligtet til at tage ansvar for min hjemby Ishøj. Jeg gik i folkeskole på Strandgårdskolen og blev student fra Ishøj Amtsgymnasium. Der lærte jeg, at en god kommunikation skaber et godt fælleskab. Senere blev jeg uddannet farmakonom og arbejder i dag på Ishøj Apotek. Jeg stiller op til byrådet i Ishøj for SF, fordi jeg gerne vil have en indflydelse i den by, jeg bor i.

​Udvalgene jeg for nuværende sidder i er: Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget.  

Politiske mærkesager:

Børn og unge
Jeg går ind for at alle børn har samme vilkår helt fra starten af, så alle har mulighed for samme færdigheder. Unge skal have mulighed for en videregående uddannelse og skal have mulighed for at prøve forskellige ting af, for at finde hvad der tiltaler dem mest. Jeg går ind for kortere skoledage med en to lærer ordning, så alle børn får den hjælp de har behov og brug for.

​​Kultur og fritidslivet
Jeg vil arbejde for at udvikle vores kultur og idrætsfaciliteter; der skal være tilbud til aktiviteter for alle vores borgere uanset alder. Kulturtilbuddene skal være med til at skabe oplevelser og fælleskaber. Ishøj kommune skal være et attraktivt sted at bo, både for vores borgere og for tilflyttere.​

​​En værdig ældrepleje
Jeg vil arbejde for at vores ældre medborgere i Ishøj får en værdig pleje og service med garanteret en plejehjemsbolig, når de ikke længere kan klare sig selv i egen bolig. Samtidig skal der også etableres sundhedsfremmende aktiviteter, for at styrke trivslen og fællesskabet mellem dem.

Jeg vil arbejde for et fremtidig Ishøj, der skaber lige muligheder og plads til ALLE!

 

 

 

 

 

Civilt erhverv: Faglig sekretær i en fagforening

Uddannelse: Kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet

Født: 1970

Privat:

Jeg hedder Sami, er 51 år og er gift. Jeg har en kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Til dagligt arbejder jeg som faglig sekretær i en fagforening, hvor jeg arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer og hjælper dem med deres erstatningssager, som følge af en arbejdsskade.

Jeg er opvokset i Ishøj og elsker den mangfoldighed og fællesskab, der findes i Ishøj. Jeg vil derfor arbejde for fortsat styrkelse af fællesskaberne og mangfoldigheden i blandt mine medborgere. Jeg har siden 2010 været byrådsmedlem. Jeg vil arbejde for, at Ishøj er en bæredygtig og klimavenlig kommune, et godt sted at vokse op i, både for unge og ældre borgere, styrke beskæftigelsen, så flere bliver selvforsørgende og ikke mindst arbejde for at udvidelsen af byen sker på en bæredygtig måde.

Politiske mærkesager:

Bæredygtig og klimavenlig kommune
Jeg vil kæmpe for at gøre Ishøj til en bæredygtig og klimavenlig kommune, herunder arbejde for at nedsætte CO2- udledningen i kommunen. Jeg vil arbejde for, at vi i Ishøj får skabt mere vild natur, fremmer biodiversitet og planter flere træer. Jeg vil arbejde for mere klimavenlige energikilder til vores kommunale ejendomme, bl.a. solceller og at der indarbejdes klimavenlige og bæredygtige tiltag, når der bygges nye boliger i vores kommune.

En styrket folkeskole
I SF Ishøj ønsker vi en styrket folkeskole. Jeg vil derfor arbejde for at vores lærere i skolerne får ro på, til at give den bedste undervisning til vores børn. I SF Ishøj ønsker vi, at vores børn og unge får højnet deres faglige niveau, så flest muligt gennemfører afgangseksamen og en erhvervsuddannelse. Jeg vil derfor arbejde for at få indført tolærerordningen på skolerne for at sikre at lærerne har tid til den enkelte elev og udvikler elevernes faglighed.

En styrket beskæftigelse
I SF tror vi på investering i det enkelte menneske betaler sig. Vores sagsbehandlere skal styrkes i samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. Jeg vil arbejde for at vores sagsbehandlere får de værktøjer og midler, der kræves for at hjælpe borgeren tilbage i job. Konkret vil jeg arbejde for, at den ledige får én koordinerende sagsbehandler, som skal understøtte en håndholdt indsats, og at der aktivt tages hånd om de udfordringer borgeren oplever ved siden af ledighed.

 

Civilt erhverv: Arbejder som klimakonsulent

Uddannelse: Miljøplanlægger

Født: 1976 

Privat:

Jeg er vokset op på Vestegnen og bor på 14. år i Ishøjs strandområde, med min mand, vores dreng på 11 og pige på 17. De har gået på den lokale folkeskole, hvor jeg var i Skolebestyrelsen. Jeg er 45 år, uddannet miljøplanlægger og arbejder som klimakonsulent. Jeg har arbejdet med trafik for Ishøj og andre kommuner.

I fritiden elsker jeg at være i Strandparken. Jeg nyder at lære indvandrerkvinder at cykle i Røde Kors Ishøj. Jeg er i Cyklistforbundet Vestegns bestyrelsen, hvor jeg blandt andre står for Store Cykeldag. 

Politiske mærkesager:

I alt for mange år har vi sat hastigheden op i samfundet - og skruet ned for velfærden. Det er på tide at gå den modsatte vej.

Der skal være tid til at være barn uden test, pres og præstationsangst. Der skal være: - Vuggestuer og børnehaver med minimumsnormeringer - Folkeskoler med kortere skoledage, mindre klasser og mere tid til den enkelte elev - Ro på ældreplejen og flere plejehjemspladser Kommuner og regioner skal gå forrest i kampen for klimaet, naturen og rent drikkevand. Vi drømmer om et samfund, hvor ingen børn skal vokse op i fattigdom, hvor syge og arbejdsløse ikke piskes rundt i systemet, men får ro til at blive raske eller få et job. Hvis vi tør, kan vi give Ishøj mere ro på med mere retfærdighed. Vi kan investere i mere velfærd og grøn omstilling.

Fart på Ishøjs klima- og miljømål 
Klimaneutral i 2050: Store CO2 besparelser med solceller, el-delebilsordning, træer, mm. - Mindre oversvømmelser: Klimasikring af Strandparken og klimatilpasning af resten af Ishøj - Rent drikkevand: Ingen sprøjtegift hvor Ishøj kan få sit vand

Ro på for børn og unge
Mindre ”numse til stol” tid: Mere læring og trivsel i naturen - Færre test og eksamener: Flere voksne i undervisningen - Flere midler til inklusion, så "flugten fra folkeskolen" forebygges

Bæredygtighed er vejen frem 
Cykelsti med kort afstand mellem Ishøj St. og Høje Taastrup St. - Bæredygtigt byggeri, bl.a. ungdomsboliger der kan betales af unge - Mere læring om bæredygtighed og grøn omstilling, fra daginstitutioner til NEXT.

 

Ishøjlisten (L) - Sideordnet opstillet

Civilt erhverv: Borgmester

Uddannelse: Kandidatgrad i statskundskab (Cand.scient.pol), Aarhus Universitet

Født: 1946

I byrådet siden: 1982

Politiske mærkesager:

Styr og orden på økonomien, bygge nyt plejecenter med 30 nye plejepladser. Nyt genoptræningscenter, færdiggørelse af den lange støjvold langs syd motorvejen. Bedre normeringer på plejecentrene, udbygning af idrætsområdet med flere muligheder for børn og unge. Flere ressourcer til det kriminalpræventive arbejde. Bedre normeringer i daginstitutionerne. Flere ressourcer på klima- og miljøområdet. Skolernes normalundervisning skal styrkes betragteligt. Og kommunen skal have mere sammenhængskraft på integrations- og medborgerområdet.

 

 

Civilt erhverv: Pædagog

Uddannelse: Pædagog/Familieterapeut

Født: 1970

Politiske mærkesager:

Jeg arbejder for et godt og levende kultur- og fritidsliv. Det skaber gode fællesskaber i byen og gør os attraktiv for nytilflyttere og gæster. Mangfoldighed er Ishøjs styrke. Som formand for Medborgerforum vil jeg arbejde for at skabe en kultur i kommunen, hvor der er respekt for forskellighed og plads til alle uanset, køn, alder og etnicitet.

I byrådet siden: 2005

 

Civilt erhverv: Tandklinik assistent

Født: 1956

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for, at Ishøj fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde for os alle. Med fokus på at sikre vore børn og unge solide faglige og sociale kompetencer, så de som voksne vil være i stand til at mestre livet. Medborgerskab forpligter.

Lige sundhed for alle.

Trygge og trafiksikre veje og stier.

Bæredygtighed.

 

 

Født: 1957

Privat: Sejlads – sejlbåd og kajak, naturen og mit lokalhistoriske foreningsarbejde.

Politiske mærkesager: 

 • Vi skal sikre et stærkt foreningsliv.
 • Vi skal sikre den kommunale sammenhængskraft.
 • Vi skal sikre, at alle, uanset alder og livssituation, kan have et værdigt liv i vores kommune.

 

Født: 1998

Privat: Gymnastik, fodbold og mit ungerådsarbejde.

Politiske mærkesager:

 • Mere ungeinddragelse i de kommunale beslutninger.
 • Flere bomuligheder for unge og studerende.
 • Styrkelse af den sociale opmærksomhed i vores skoler, så vi hurtigt fanger børn der mistrives.
 • Styrkelse af tryghedsindsatsen i kommunen, for ingen før føle sig utrygge i deres lokalmiljø.

 

Født: 1964

Privat: Fodbold og idræt generelt

Politiske mærkesager: 

Alle mennesker skal have lige rettigheder og muligheder. Vi skal specielt være opmærksom på de svage grupper der ikke magter at råbe højt og har ringe muligheder for at kæmpe for deres rettigheder. Vi skal huske at mennesker kan være forskellige, derfor skal vi, borgere og byråd, sammen skabe et sundt og bæredygtigt lokalsamfund til gavn for alle.

 

Født: 1988

Politiske mærkesager:

Jeg er særligt optaget af klima og miljøområdet. Vi skal værne om naturen og fremme vores biodiversitet samt bæredygtighed ved at:

 • Give plads til naturen.
 • Have smart affaldssortering.
 • Få vores folkeskoleelever tættere på naturen, ved at give bedre muligheder for ude-undervisning med to voksne.
 • Skabe vertikal grøn beplantning i urbaniserede områder, og derigennem også gøre byen smukkere.
 • Have fokus på grøn omstilling og klimatilpasning af kommunen.

 

Født: 1983

Politiske mærkesager: 

Mit politiske fokus er primært inden for børne- og ungeområdet, institutioner, skoler og fritidsaktiviteter og kultur. Vi skal være opmærksom på, hvordan vi kan hjælpe de sårbare børnefamilier med den nødvendige støtte, så også de kan sikre deres børn de bedste rammer for opvækst og udvikling.

Jeg vil også arbejde for, at vi, som kommune, bliver bedre til at tiltrække resursestærke familier.

 

Født: 1970

Privat:

Jeg er foreningsaktiv, lokalt som regionalt, specielt inden for firmaidrætten, hvor jeg er formand for Storkøbenhavns billardafdeling.

Politiske mærkesager:

Vi skal huske, at uanset hvem vi er, og hvad vi mener om de store spørgsmål, så er vi hinandens naboer, og det skal selvfølgelig afspejles, i den politik vi føre lokalt.

 

Født: 1938

Privat: Frivilligt socialt arbejde.

Politiske mærkesager: 

Jeg vil kæmpe for, at alle ældre i Ishøj får en værdig alderdom.

 

Liste M (M) - Sideordnet opstillet

Civilt erhverv: Selvstændig med egen psykoterapeutisk klinik

Født: 1963

I byrådet siden: 2014

Privat:

Annelise Madsen er allerede et kendt ansigt i Ishøj kommune og i byrådssalen. Hun siddet i byrådet som en del af Socialdemokratiet de sidste 8 år.  Annelise er datter af forhenværende borgmester Per Madsen og Else Madsen, og er født og opvokset i Ishøj, hvor hun har boet hele sit liv.

Hun har fem børn og er medlem af Ishøj erhvervsforenings bestyrelse, medlem af Centerforeningens bestyrelsesmedlem af Teknik- og Bygningsudvalget, medlem af Børn- og unge udvalget samt Udsatterådet. Derudover er hun næstformand i Klima- og Miljøudvalget og sidder i repræsentantskabet hos Movia og Vest Forbrænding

Politiske mærkesager:

Spidskandidat for Liste M til kommunalvalget 2021

”Jeg har mødt mange borgere, der ikke vidste, hvem de skulle stemme på til kommunalvalget i år. De følte sig ikke længere repræsenteret af nogen og savnede eksempelvis fokus på at få genetableret et mere levende bycenter, bedre og mere omsorgsfuld sagsbehandling og pleje af ældre og udsatte borgere samt flere ambitioner på det grønne område. Det er nogle af mine mærkesager og har været det gennem det meste af mit liv. Så det er nogle områder, jeg bestemt ikke er klar til at opgive, blot fordi jeg forlod Socialdemokratiet. Jeg håber på at kunne arbejde bredt sammen med mine gode kolleger i byrådet på den anden side af kommunalvalget og være med til, at få skabt nogle bredt funderede løsninger, hvor vi passer bedst muligt på borgernes penge, så der er råd til den kernevelfærd, som de har fortjent."

 

 

 

 

Civilt erhverv: Arbejder til dagligt indenfor forskellige grene af det pædagogiske område

Født: 1964

Privat:

Flemming er født og opvokset i Ishøj og har set Ishøj udvikle sig til den kommune, den er i dag, fra kun at have bestået af marker. Han har haft et alsidigt arbejdsliv og stiftet bekendtskab med mennesker fra alle samfundslag, blandt andet da han kørte med mad til handicappede. Han har derfor stort kendskab til historikken og de faktiske forhold og ydelser, som Ishøj kommune tilbyder sine udsatte borgere med brug for hjælp i livet og hverdagen.

Politiske mærkesager:

”Jeg oplever Ishøj som en by, der i stigende grad har meget små og få grønne områder samt et helt lukket byråd, og det synes jeg ikke, at vi borgere er tjent med. Derudover har jeg gennem mit professionelle virke set, hvor store besparelser der har været på området for udsatte borgere. Jeg har arbejdet professionelt med sen-hjerneskadeområdet og ved, hvor stor betydning korrekt udredning, rehabilitering og behandling har for menneskers evne til at komme sig over eksempelvis traumatiserende ulykker. Gennem de sidste 5 år er jeg blevet bekendt med en del sager som ikke er korrekt behandlet og hvor Ishøj kommune ikke har haft borgeren i centrum, men økonomien. Der vil jeg gerne gøre en forskel for. Ligeledes har jeg gennem min mor fået førstehånds beretninger om de mange forringelser og nedskæringer på ældreområdet – en økonomisk prioritering fra byrådet i Ishøj, som jeg ikke enig i og som jeg håber, vi i Liste M kan være med til at sætte større fokus på.”

 

 

 

 

 

 

Civilt erhverv: Chefsergent, veteran, og arbejder i Forsvarsministeriets Personalestyrelse med speciale i HR- personaleledelse og uddannelse

Født: 1963

Privat:

Kjeld var medlem af Socialdemokratiet i mere end 25 år og bestyrelsesmedlem i Ishøj partiforening, indtil januar 2021, hvor han forlod foreningen. Kjeld har mange års erfaring med bestyrelses- og organisatorisk arbejde og var blandt andet amtsrådsmedlem i Vestsjællands amt for Socialdemokratiet, hvor han var talsmand for miljø og teknikområdet.

Politiske mærkesager:

”Politik handler om værdier og prioritering. Vi er et rigt samfund, og derfor skal prioriteringen være, at alle som minimum får opfyldt de helt basale behov og kan leve et godt og værdigt liv. Det mener jeg ikke sker i øjeblikket i Ishøj, eksempelvis hvis vi kigger på ældreområdet. Her var jeg ikke enig i prioriteringen, da byrådet i sin tid eksempelvis prioriterede billigere badebilletter til Ishøj svømmehal højere end at rette op på de besparelser og forringelser, der var skabt for de ældre. Jeg vil gerne støtte Annelise i kampen for en bedre social retfærdighed i Ishøj kommune, som tager udgangspunkt i borgernes behov.” 

 

 

 

 

 

Civilt erhverv: Senior kommunikations- og presserådgiver hos Patent og Varemærkestyrelsen

Født: 1988

Privat:

Henriette er født og opvokset i Ishøj kommune. Efter at have boet en årrække i København er hun flyttet tilbage til Ishøj med sin mand og to børn. Hun har stor erfaring med det politiske liv fra sit årti lange medlemskab Socialdemokratiet. Hun har tidligere været ansat på Socialdemokraternes partikontor, men forlod dog partiet i 2021.

Henriette er næstformand for dagplejen i Ishøjs forældrebestyrelse og har derudover erfaring med det politiske og parlamentariske liv fra sin karriere som kommunikatør og rådgiver både i Kulturministeriets departement og nu, hvor hun er ansat som senior kommunikations- og presserådgiver hos Patent og Varemærkestyrelsen

Politiske mærkesager:

”De seneste år har jeg fulgt den politiske udvikling i Ishøj kommune og især Ishøj byråd nøje gennem blandt andet dækningen af kommunens byrådsmøder og diverse tilgængelige udvalgsmødedokumentationer. Jeg synes, at der trænger til forandring og nye kræfter på en række poster og i udvalgene. Det er ikke fordi, der mangler vilje og hjerteblod hos de nuværende byrødder, men jeg så gerne at man prioriterede markant anderledes, eksempelvis, når der skal lægges budgetter. Jeg vil gerne have at vi kigger smartere på vores økonomi generelt og prioriterer at opruste endnu mere på børne- og ungeområdet, så vi kan bryde negativ social arv, hvor det er nødvendigt. Jeg vil have Ishøj på landkortet som den kommune med bedst omsorg for vores mindste. For det er dér borgernes penge batter mest ifølge alle undersøgelser på området, når vi sammenligner os med vores nabolande.”

 

 

 

 

 

 

Civilt erhverv: Pensioneret, tidligere projektleder i SAS

Født: 1948

Privat:

Michael Brostrøm har boet i Ishøj med sin familie siden 1972 og har altid deltaget aktivt omkring hans og hustruens børns institutioner, skoler samt sports- og fritidstilbud. Michael har mange års erfaring med foreningsarbejdet. Han var blandt andet formand for forældreforeningen og medlem af skolebestyrelsen på deres børns skoler.

Han har været et yderst aktivt bestyrelsesmedlem i foreningen Ældre i Bevægelse og var med til at skabe Ishøj Seniorværksted. Derudover var Michael i mange år formand for HyggeBio Ishøj. I den forbindelse involverede han sig i mange aktiviteter på Kærbo, herunder Revy, Dansecafe for beboerne og senere Biograf om søndagen, hvor han var en af ildsjælene bag at skabe et fast søndagsarrangement og samlingspunkt med kaffe og kage for beboerne og deres pårørende på Kærbo.

Politiske mærkesager:

”Jeg har nu boet i Ishøj i snart 50 år og har oplevet, hvordan den sociale omsorg og de gode og innovative ideer er blevet overhalet af politisk prestige og personlig vinding her i vores tidligere så fantastiske socialdemokratiske kommune.  Det knuser mit hjerte, når jeg i dag ser, hvordan det sociale område bliver forsømt i Ishøj, ikke kun på ældreområdet, men også vilkårene for de fysisk og psykisk handicappede. Igen og igen har der været store besparelser på disse områder, hvilket betød, af jeg stoppede mit engagement i Dansecafe og for Hyggebio’s vedkommende, at vi måtte stoppe foreningens engagement i Biograf for beboerne på Kærbo. Jeg vil kæmpe for et værdigt ældre liv i en socialt ansvarlig kommune og min mission er således at kæmpe for at overbevise andre om, at vi skal kæmpe for det sammen.”

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkeparti (O) - Listeopstillet

Cvilt erhverv: Tidligere maskinmester

Uddannelse: Maskinarbejder

Født: 1938

I byrådet siden: 1998

Politiske mærkesager:

Højere karaktergennemsnit i Ishøjs afgangsklasser.
Mentorordning for 9. og 10. klasserne for valg af uddannelse. 
Udbygning af den kollektive forbindelse til Torslunde.

 

 

Civilt erhverv: Regnskabsansvarlig

Uddannelse: Merkonom

Født: 1965

I byrådet siden: 2002

Politiske mærkesager:

Børn, unge og ældre skal have det godt i Ishøj med gode tilbud til alle aldre, og det skal være en tryg by at færdes i for alle. Derudover skal der værnes specielt om de tre landsbyer i kommunen.

 

 

Født: 1968

Privat: Prøver at holde mig i form med at gå i træningscenter et par gange om ugen, passer hus og have og derudover bruger jeg & min hustru tid sammen med vores børn, egne og bonusbørn samt deres kærester.

Politiske mærkesager:

Det er de ældre der har min store opmærksomhed, for de, om nogle, fortjener en værdig alderdom og en god sidste tid i livet. Jeg gør mit for, at der skabes kvalificerede indsatser til at gøre livet nemt, trygt og rart for de ældre borgere i vores kommune. Det er  vigtigt, at vi også udvider vores faglighed i ældreplejen, med den ældre i centrum. Der er altid plads til forbedring.

Derudover vil jeg arbejde på, at mængden af borgere på overførselsindkomst neddrosles betydeligt. Ishøj Kommune har alt for store udfordringer med mange borgere på overførselsindkomst. At der arbejdes ekstra meget på, at få alle - så vidt muligt, i arbejde.  

 

Født: 1966

Privat: Lystfiskeri

Politiske mærkesager: Vi skal være en rigtig god kommune for alle aldersgrupper. Vi skal have flere ledige i job, og vi skal højne niveauet i vores folkeskoler. 

 

Venstre (V) - Listeopstillet

Cvilt erhverv: CFO

Uddannelse: Merkonom i revision og regnskab

Født: 1971

Privat:

Jeg er 50 år gammel, gift med Ole og har 3 dejlige voksne børn. 

Familie og politik fylder meget i min hverdag, men skaber også en værdi, som jeg nødigt ville være foruden.

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for, at der gennem et bredt samarbejde i byrådet skabes de bedste forudsætninger for en bæredygtig kommune, hvor gode resultater og sund økonomi går hånd-i-hånd.

En sund økonomi er grundlaget for at skabe de bedste løsninger for Ishøjs borgere, og derfor skal der være fokus på at pengene bruges optimalt. Hver krone som bruges uhensigtsmæssigt kunne være brugt til bedre velfærd. 

Der skal være fokus på vores store velfærdsområder og sikres, at der på ansvarlig vis bliver ført en politik som skaber balance mellem behov og serviceniveau. Vi må ikke lade nogle borgere i stikken, og derfor skal vi sikre, at alle borgergrupper bliver tilgodeset bedst muligt ..... uanset alder og etnicitet.

Vi skal ligeledes sikre, at den enkelte borger har både retten til og muligheden for at kunne træffe egne valg og tage ansvar for eget liv.

Vi skal sikre en plads i fællesskabet for alle, men vi skal også turde stille krav til hinanden som medborgere og medmennesker, så vi kan sikre et godt fællesskab.

Respekt og ansvarlighed
To ord som ikke blot beskriver mig som person, men som jeg også kan love vil præge alle mine beslutninger i arbejdet for at sætte borgernes interesser i fokus.

 

 

Civilt erhverv: Selvstændig konsulent

Født: 1950

I byrådet siden: 1994

Privat:

Kommandør (r) i Søværnet. For tiden selvstændig konsulent. Er gift og har 3 børn.

Jeg holder af at gå ture med min hustru og nyde Ishøjs skønne natur, og gerne sammen med vores to hunde.

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for bedre kernevelfærd. Men velfærd koster penge. Derfor skal flere i beskæftigelse, færre på offentlig forsørgelse og antallet af personer på kontanthjælp skal nedbringes. 

Kommunen skal have et højt serviceniveau, med mere frit valg, fremme forebyggelse og sundhed, sikre et trygt og værdigt liv for ældre, forbedre infrastrukturen, skabe gode klimatilpasningsprojekter, øget vedligeholdelse af de grønne områder, et bæredygtigt miljø, samt sikre en folkeskole i top.

 

 

Civilt erhverv: Chefkonsulent, ATP

Uddannelse: Cand.jur

Født: 1966

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for frihed og lighed og tryghed i Ishøj kommune. Der skal fokus på medbestemmelse og det frie valg for alle borgere. Det er indebærer blandt andet fokus på adgangsforhold i hele Kommunen. For eksempel bedre busforbindelser ud til yderområderne i vores kommune og øget fokus på den generelle tilgængelighed i kommunen - for eksempel fokus på reparation af elevatorer, der sikrer adgangen i centret til læger og fysioterapeuter. Vi skal også have flere læger til Ishøj, så man frit kan vælge.

Ingen kan alt – men alle kan noget. Vi skal have fortsat dialog med industrier, så vi kan tiltrække arbejdspladser der kan give de unge i Ishøj arbejde – også dem uden uddannelse.

Frihed betyder også at man trygt kan færdes i kommunen. Derfor vil jeg arbejde for yderligere midler til nærpoliti i kommunen og nul tolerance i forhold til hård kriminel. Frihed betyder også at man trygt kan færdes i kommunen. Derfor vil jeg arbejde for yderligere midler til nærpoliti i kommunen og nul tolerance i forhold til hård kriminalitet.

 

 

Født: 1970

Politiske mærkesager:

Jeg interesserer mig for verden omkring mig, og mener det er vigtigt at have en holdning til det, der sker omkring en. Jeg har lyst til at gøre en forskel og medvirke til at Ishøj Kommune bliver et endnu bedre sted at bo og leve. 

Konkret har jeg 3 områder, der særligt interesserer mig:

Ishøj skal kunne selv, økonomisk og mentalt

 • Fra rådhus til mindste borger.
 • Arbejdspladser til Ishøj Kommune.
 • Mindre trafikstøj fra både motorveje, jernbane og andre større veje i kommunen.

Født: 1975

Politiske mærkesager:

Jeg vil gerne sætte mere fokus på de udfordringer som vi har i sociale boligbyggerier. Utryghed, støj mangel på p-pladser. Samtidig med at vi tænker mere på klimaet og skaber flere grønne oaser i vores by.

 

 

Født: 1954

Politiske mærkesager:

At bevare og udbygge de grønne områder, med mere urørt natur. At gøre Ishøj tiltrækkende  som en uddannelsesby med et levende og trygt lokal samfund, hvor det er godt at bo, både som børnefamilie og for vores ældre medborgere. Der skal være fuld pasningsgaranti og folkeskolerne skal have høj faglighed. 

At arbejde for en rimelig fordeling mellem lavt boligbyggeri og etageejendomme, samt ejer- og lejeboliger. At vi i Ishøj værner om vores by og fremadrettet vil sikre en velfungerende kommune.

Født: 1944

Politiske mærkesager:

Min holdning er, at vi skal have tryghed i Ishøj. Jeg ønsker nærpolitistationen åben fast hver dag, hele ugen og gerne med mere synligt politi. En meget grønnere kommune, med meget mere grønt, mange flere træer med henblik på at optage CO2, Ishøj er jo en kommune, hvor der er plads til det.

Med hensyn til nybyggeri i Ishøj skal vi tænke mere på ejerboliger fremover, det giver mere social balance og flere skatteindtægter til vores kommune.

Født: 1939

Politiske mærkesager:

Arbejde for en god ældreomsorg i Ishøj, hjemmehjælpen skal være af høj kvalitet - Motto: frihed under ansvar.  - Demokrati som middel i politisk handling.

Jeg vil endvidere arbejde for, at der bliver taget hånd om vores unge, og vi får skabt de muligheder som sikrer de rette uddannelsesmæssige forudsætninger for dem. 

Folkeskolen skal endvidere have de nødvendige ressourcer til at støtte de elever, der har særlige udfordringer i undervisningsmiljøet - trivslen og motivationen skal prioriteres.

Frihedslisten (Æ) - Sideordnet opstillet

Civilt erhverv: Arbejder indenfor kontorfaget

Født: 1962

Privat:

Jeg har en søn på 32 år, og har boet i Ishøj siden 1977. Jeg har et positivt livssyn og er meget glad af natur, livet har lært mig at sætte pris på selv de små ting i livet.

Jeg er et socialt menneske og ser det bedste i alle. 

Politiske mærkesager:

Jeg har i mange år haft lyst til at gøre en forskel, da ”Epidemien indtraf i marts 2020, tænkte jeg det er nu jeg skal ind og gøre en forskel.

Under nedlukningen, har vores Regering udstukket Bekendtgørelser der har været ulovlige, grundloven ”eksistere” ikke længere, dette skal der kigges på og denne gang skal den tilgodese folket.

Folkets frihed skal vi have tilbage og ingen tvang skal blive det nye normale, vi har alle ret til at bestemme over egen krop samt retten til at arbejde.

Der er rigtig mange emner der interesserer mig, som:

 • Bevarelse af vore kontanter
  Vi MÅ og SKAL beholde vores penge og retten til at råde over egne penge.
 • Grundloven er ikke eksisterende
  Der er udført for mange usunde tiltag under ”epidemien”, folket skal høres og alle konventioner skal overholdes.   
 • Frihed til folket
  Jeg har stor respekt for mennesker og tror på at, alle kan træffe egne beslutninger om eget liv og er modstander af tvang. Vi dikteres af EU og Folketinget, der skal lyttes til folket og der skal mere medbestemmelse til.
 • Retten til ren luft, ren mad og rent vand
  Pesticider og chemtrails skal forbydes NU! Ingen skal bestemme over moderjord. Det er en menneskeret at kunne trække vejret frit, drikkevandet skal være rent og maden skal være økologisk og uden nogen former for noget pesticider. Ingen fly må smide gift ud.                                             
 • Børn skal blive i hjemmet
  Vi skal ikke fjerne børn fra hjemmet hvis det er muligt. Familielivet skal bevares og styrkes! 
 • Nej tak til FN’s verdensmål, ja tak til menneskerettighederne.

Frihedslisten – Vi kæmper sammen for frihed!

Frihedslisten er ikke et parti men en liste hvor en masse løsgængere og kandidater fra ikke privilegerede partier.

Helt overordnet er formålet at få rigtige mennesker ind i rådene, og derved skubbe robotter, partisoldater og karrierepolitikere ud.

Ud over at støtte op om Frihed i de 3 plan (se hjemmesiden) så er alle kandidater selvstændige mennesker der selv kan tage stilling i en dynamisk problematik den dag de skal det i en kommunalbestyrelse. Derfor kar de ikke et forhånd one-size-fits-all politik til at hjælpe dem med at (sådan lidt a la 'den der har en hammer i hånden, tror at alting er søm der skal slåes på'!)

Enhedslisten (Ø) - Listeopstillet

Civilt erhverv: FGU-vejleder

Uddannelse: Cand. Phil.

Født: 1956

I byrådet siden: 2014

Privat: Bøger, spadsereture og rejser.

Politiske mærkesager:

Borgervelfærd, boliger, klima og miljø, skoler, daginstitutioner, ældreomsorg og trafikforhold.

 

 

Født: 1969

 

Født: 1980

 

 

Født: 1952

 

 

Valgforbund

ACOV

 • A. Socialdemokratiet
 • C. Det konservative Folkeparti
 • O. Dansk Folkeparti
 • V. Venstre

BFØ

 • B. Radikale Venstre
 • F. SF
 • Ø. Enhedslisten

LM

 • L. Ishøjlisten
 • M. Annelise Madsen