​Vilde danske bier – også i fremtiden

Målgruppe

4.-9. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, Natur & teknik, Dansk, Håndværk & design

Om forløbet

Bier og biodiversitet hænger uløseligt sammen. I Danmark er der registreret 292 arter af vilde bier, og deres levevis og levesteder er både forskellige og har meget til fælles. Eleverne skal gennem aktiviteter, observationer, lege og dialog, blive klogere på de mest kendte af vores vilde bier.  
Det handler f.eks. om biens liv fra æg til voksen bi, biens opbygning, bi-boet, æglægning og bestøvning.

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Håndværk og design: Viden om de vilde biers levevis, skal via en designproces omsættes til et virkeligt bi-hotel. Hotellet kan bygges som en del af forløbet, men også Makerspace på Ungdomsskolen kan tages i anvendelse
  • Bliv bivenlig og lær de vilde bier at kende (Ishøj er Bi-venlig kommune). Hvordan kan man med en lille indsats gøre skolen, haven eller det grønne nærområde mere bivenligt.
  • Honningbier og vilde bier: forskelle og ligheder. Vi tager bidragter på og kigger ned i et bistade
  • Med udgangspunkt i nogle af de beplantninger, der er særlig bi-venlige, cykler vi på tur i kommunen og ser på plantesammensætninger og skal selv tilså et lille område med bi- og insektvenlig frø.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Designprocesser, Håndværk, 3D-modeller i Makerspace (skal lærerne selv stå for)

Materialer der understøtter forløbet

Tid

3-4 timer

Praktiske forhold

Påklædning til at være udendørs

Periode på året

April-september