Ekstraordinære tilskud

Foreninger kan søge om ekstraordinært tilskud til inventar og udstyr

For at søge om ekstraordinært tilskud til inventar, udstyr m.m, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Foreningen skal have bestået i mindst et år.
  2. Foreningens driftsoverskud eller rørlige formue må ikke overstige 40.000 kr.

Ekstraordinære tilskud kan søges året rundt ved at fremsende en begrundet ansøgning vedlagt regnskabsoplysninger. Der er ikke et specielt ansøgningsskema.

Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet kan læses her.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter, om der kan ydes tilskud. Udvalget kan i begrænset omfang dispensere fra formuegrænsen, når det kan påvises, at der opsamles kapital til investeringsformål m.m. i henhold til foreningens formål.

Ansøgning vedlagt oplysninger om foreningens formueforhold samt evt. tilbud fra en leverandør sendes på mail til Ishøj Kommune, Center for Kultur og Fritid (kultur@ishoj.dk).