Lokaletilskud

Foreninger i Ishøj Kommune har mulighed for at ansøge om tilskud til lokaler

Dette kan være i forbindelse med enkeltstående foreningsaktiviteter såsom lejr, seminar eller lignende.

Der kan ydes tilskud til leje af privatejede lokaler og hytter til aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Privatejede lokaler beliggende indenfor kommunens grænser, skal være godkendte af Ishøj Kommune til det angivne formål.

Der kan ydes max. 75 % i tilskud beregnet efter de satser, der er fastsat af Undervisningsministeriet.

Lokaletilskud søges ved at udfylde ansøgningsskemaet som kan hentes her.

Ansøgningen samt bilag på afholdt udgift sendes til kultur@ishoj.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor mange medlemmer, der har benyttet lokalet og heraf medlemmer under 25 år.