Tilskud til deltagelse i internationale mesterskaber

Der kan ydes økonomisk tilskud til foreninger, der har medlemmer, som skal deltage i internationale mesterskaber

Tilskuddet kan ydes til følgende mesterskaber:

  • Olympiske Lege
  • Verdensmesterskaber
  • Europamesterskaber
  • Nordiske mesterskaber

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering og ud fra følgende kriterier, hvor meget der kan ydes i tilskud:

  • Børn og unge har højeste prioritet
  • Der skal foreligge en officiel udtagelse
  • Der ydes alene tilskud til amatører

Ansøgning om tilskud, budget og en kopi af den officielle udtagelse, skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid på e-mail kultur@ishoj.dk.