Tilskud til leder- og instruktørkurser

Foreninger i Ishøj Kommune har mulighed for at søge om tilskud til leder- og instruktørkurser

Der kan ydes et tilskud på 75 % af kursusudgiften, dog maximalt 2.350 kr. pr. person (2023), ex. transporttilskud.

Ansøgningen skal vedlægges kursusplan/ indbydelse og bilag for den afholdte udgift til kurset og transport. Ansøges der om tilskud til flere kurser, skal det tydeligt fremgå, hvilke bilag, der hører til hvilke kurser.

​Der ydes kun tilskud til overnatning, hvis det er inkluderet i kurset.

Der ydes tilskud til transportudgifter afholdt efter følgende principper:

Der stræbes efter den billigste løsning uanset om det er offentlig transport eller kørsel i egen bil.
Ved kørsel i egen bil ydes der kilometergodtgørelse efter statens laveste takst. Det forudsættes, at privatbiler så vidt muligt fyldes op, hvis flere deltager i det samme kursus.

Tilskud til kurser uden for Danmarks grænser skal forhåndsgodkendes af formanden for Folkeoplysningsudvalget. I skal derfor søge, inden I tager afsted.

Der kan søges løbende inden for kalenderåret.

Ansøgningsskema

 

Hent ansøgningsskemaet til ansøgning om tilskud til leder og instruktørkurser her.

Du skal sende ansøgningen til kultur@ishoj.dk