Tilskud til udviklingsarbejde og nye initiativer

Foreninger eller enkeltpersoner kan søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til udviklingsarbejder og nye initiativer

Folkeoplysningsudvalget afgør, hvilke projekter, der kan få tilskud, samt størrelsen på tilskuddet.

Projekterne kan godt strække sig over flere år, og der er mulighed for at søge tilskud flere gange i projektperioden.

Modtagere af tilskud fremsender regnskab og evaluering af projektet til Folkeoplysningsudvalget senest tre måneder efter projektafslutningen. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at der skal udarbejdes statusrapporter.

Der kan søges om tilskud året rundt, og der er ikke et specielt ansøgningsskema. Ansøgning med en projektbeskrivelse samt et budget sendes på mail til Center for Kultur og Fritid (kultur@ishoj.dk).

Retningslinjer for tilskud til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud indenfor folkeoplysningsområdet kan læses her.